ola morins krönika i swedish firefighters

Lagen om blåljussabotage luktar valfläsk

0
När Liberalernas partiledare tillsammans med Ambulansförbundet och Brandmännens Riksförbund går ut i debattartikel och kräver skärpta straff m.m. för blåljussabotage är kanske syftet gott....

Komplexiteten i dagens brandmannayrke gör det svårt att skapa en kravprofil 

0
Dagens brandman gör så mycket. Förberedelse inför larm, kontrollerande efter brand, förebyggande arbete i olika verksamheter, sociala möten i trappuppgångar, samlingslokaler, lägenheter, på torg och gator

Utredning av svår släckning i Hova

0
MSB gav Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund uppdraget att genomföra en olycksutredning över branden i Hova för att samla in erfarenheter och få ett underlag för...

VILJAN ATT HJÄLPA TAS TILLVARA I NORRTÄLJE

0
Räddningstjänsten i Norrtälje satte de nyaste släckbilarna på deltidsstationerna i Rimbo och Hallstavik, och lät ytterstationernas personal få nya kängor innan huvudstationen fick det....

Vårt samhällsviktiga uppdrag måste alltid stå i fokus

0
Vid två tillfällen, under framkörning till en brand i ett underjordiskt garage samt under framkörning till en brand i ett fordon, så hindrades räddningstjänsten genom att folksamlingar ställde sig i vägen

Kamprad-bidrag till nytt projekt för hållbar räddningstjänst i svensk landsbygd

0
Hållbar räddningstjänst i svensk landsbygd, Kamprads stiftelse

Ny app tillgängliggör information om farliga ämnen

0
Nu släpper MSB en app som ska hjälpa blåljuspersonal att snabbt få information om ett farligt ämne. - Appen ger bland annat information om hur...

Handbok i jämställdhet

0
MSB ger ut en handbok i jämställdhet, riktad till både utbildare och yrkesverksamma inom svensk räddningstjänst. MSB ger ut en handbok i jämställdhet, riktad till...

SMO gav skjuts ut i världen

0
Utbildningen inom Skydd mot Olyckor, SMO och erfarenhet från räddningstjänst är en fantastisk grund att stå på i livet, oavsett om det gäller karriärmöjligheter...

10.000 kr till deltidskåren i Harplinge!

0
Varje år delar Räddningstjänsternas Riksorganisation för Beredskapsfrågor (RRB) ut 10.000kr till ett projekt som för svensk räddningstjänst framåt. I en tuff kamp med andra...

Senaste inlägg