Under förra året nämnde jag att kunskap är makt och att det ger trygghet i fackligt arbete. Har man kunskap i och kring lagar, regler och avtal får man en automatiskt fördel vid tvister och förhandling. 

Därför är det extra glädjande att årets första utbildning, som handlade om MBL, hade ett högt deltagande vilket leder till höjd kunskapsnivå hos de lokalt förtroendevalda.
BRF får en del samtal och mejl och många av frågorna löses oftast ganska snabbt via samtal eller mejl. Den här gången tänker jag kortfattat berätta om två ärenden som fick bra avslut.

Överläggningsskyldighet

En räddningstjänst skulle genomföra en operativ omorganisation och enligt medbestämmandelagen (MBL) är detta en viktigare förändring som ska förhandlas. Detta gjordes men själva förändringen i sig krävde extra övningar samt förändringar i grupperna som skulle ha beredskap. En arbetsgivare kan och får genomföra dessa förändringar men måste överlägga det med lokal facklig organisation innan det träder i kraft. Vår lokala avdelning påpekade detta för arbetsgivaren som inte tyckte så och kallade därmed inte heller till överläggning.
Den lokala avdelningen skickade då in en framställan om lokal förhandling för brott mot RIB 19, kollektivavtalet för RIB:are. I förhandlingen hänvisade BRF till de paragrafer i RIB 19 som säger att arbetsgivaren ska överlägga tjänstgöringsscheman både för övningar och beredskap. BRF yrkade även på om allmänt och ekonomiskt skadestånd.
I förhandlingen fortsatte arbetsgivaren förneka att de skulle behöva överlägga och förhandlingen avslutades i oenighet. Efter oenighet i lokal förhandling kan man välja att gå vidare till central förhandling eller avstå. BRF kände sig säkra i frågan och påkallade central förhandling.
Det blev således central förhandling med en totalt förändrad inställning i sakfrågan från arbetsgivarens sida. De gav BRF rätt och parterna enades om ett allmänt skadestånd till BRF för brott mot kollektivavtalet samt ett ekonomiskt skadestånd till arbetstagarna som fick förhöjd ersättning för de extra övningstimmarna. Noterbart är att arbetsgivaren nu har haft överläggningar med den lokala avdelningen.

Dialog löser de flesta ärenden

Långt ifrån alla ärenden går så långt som till förhandling vilket oftast beror på att det finns en bra och etablerad dialog mellan fackförbund och arbetsgivare, dialog löser helt klart de flesta ärenden. Jag kan räkna upp flera ärenden som löses i dialog men vill framhålla ett där arbetsgivaren tog kontakt med den lokala avdelningen när de ville göra förändringar i ersättningen för extra beredskap. Den lokala avdelningen frågade om arbetsgivaren ville säga upp det lokala avtalet. Det visade sig att arbetsgivaren av någon anledning glömt bort att det fanns ett lokalt avtal. Det slutade med att parterna gick genom det lokala avtalet och satte rätt nivåer utifrån märket som kom i december.
Båda exemplen visar att kunskap om lagar och egna lokala avtal skapar en trygghet av vad som är rätt och fel och att man därigenom bevakar och förstärker våra medlemmars bästa. De är också exempel på bra fackligt arbete där kunskapen spelar en avgörande roll för utgången av ärendena.

Brandmännens Riksförbund gör skillnad!
Fler artiklar av Ombudsmannen här