Flera bra punkter i programmet Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor (RRB) är en förening för alla svenska räddningstjänster och förbund som har deltidsanställda brandmän. Föreningen ver-kar kort och gott för en starkare svensk räddningstjänst även utanför tätorterna och anordnar årligen en konferens på temat för medlemmarna. I år var Medelpads räddningstjänstförbund värdar för konferensen och här följer ett referat från årets moderator – Peter Löthman.

Under två dagar i början av november genom­fördes årets konferens på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Med deltagare från stora delar av landet ­ från Räddningstjänsten Syd till Räddningstjänsten Älvsbyn och i år även med del­tagare från Mariehamn ­ blev konferensen en härlig mötes­plats för erfarenhetsutbyte på många olika plan.
Dagarna inleddes med inspelade hälsningar från Inrikesminister Mikael Damberg och generaldirektören för MSB, Dan Eliasson. Båda pekade på värdet av samverkan för att ännu bättre kunna möta händelser som skapar stort tryck på hela samhället, t.ex. natur olyckor av olika slag. Förmågan till effektiv systemledning poängterades särskilt. Andra områden som lyftes fram var Räddningstjänstens roll i totalförsvaret och kompetensförsörjningsarbetets olika perspektiv.
Programmet innehöll sedan en mängd olika spännande och givande programpunkter med betoning på framförallt nyheter inom verksamhetsom­rådet och erfarenhetsdelning.
MSB berättade om Rädd­nings tjänstutredningens nu­läge, nationella luftburna resur­ser och myndighetens stöd till Räddningstjänstens jämställd­hetsarbete. Ett erfarenhets­utbyte och tankar om fortsatt gemensam utveckling av GRiB­utbildningen avrundade MSB­frågorna.
SKL presenterade sitt arbete och bjöd in föreningen till medskapande.
Föreningens två första stipendiater fick ta emot priser och tilldelades 10 000 kr var för kommande arbeten med fokus på deltidsbemanning och frivillighet.

Flera bra punkter i programmet

En tankeväckande föreläsning av Tommy Carnebo (SBFF) om det komplicerade och ibland väldigt risk­fyllda insatserna mot el­ och gasdrivna fordon var ett uppskattat inslag under första dagens program.
Konferensprogrammet fortsatte sedan med ett prak­tiskt och konkret pass om hur du själv genom att göra saker i vardagen kan bidra till en förbättrad jämställdhet och mångfald. Fina dokument i all ära – det är i görandet som det händer!
Räddningstjänstens roll som samhällsaktör i andra situationer än direkt räddningsarbete i samband med stormen Alfrida beskrevs på ett levande sätt av Magnus Wallin från räddningstjänsten Norrtälje kommun.
I konferensens anda avslutades programmet med en omvärldsspaning inom några intressanta och aktuella områden.

Ett viktigt och kul arbete

Det råder ingen tvekan om att både myndigheter och nationella organisationer ser föreningen som en intres­sant och viktig samarbetspartner. Som samhälle står vi inför många och stora utmaningar de kommande 15­20 åren. Att både utveckla våra nuvarande samver­kansformer och hitta helt nya sätt att bidra till ett väl fungerande samhälle är ett uppdrag Räddningstjänsten kan bidra i på många sätt. Det är både viktigt och kul. Vilken möjlighet!
I november nästa år arrangeras konferensen av Räddningstjänsten Storgöteborg. Kanske ses vi då?

TEXT: PETER LÖTHMAN FOTO: MARI E ISRAELSSON