I höstas valdes ny förbundsstyrelse till Brandfacket

0
På BRF:s kongress i höstas valdes ny förbundsstyrelse. Valberedningen skapade ett starkt team som för förbundet framåt.
Långsiktig strategi för nyrekrytering av deltidsbrandmän

Långsiktig strategi för nyrekrytering av brandmän

0
Nyrekrytering måste ha ett långsiktigt perspektiv. Ny strategi för kommunerna som kan packas in i hela deras personalförsörjning.
räddningsfridykning

Ny rapport om räddningsfridykning

0
Rapport om räddningsfridykning med syfte att samla in kunskap och erfarenheter från lagar, regler och beprövade metoder. Målet är att sprida kunskapen vidare till svensk räddningstjänst.
Sanering av PFAS kommer kosta samhället miljarder

Sanering av PFAS kommer kosta samhället miljarder

0
Sanering av PFAS är livsviktig för oss och kommande generationer. Priset för sanering kommer landa på miljardbelopp, vem står för notan?
brand i litiumjonbatterier

Släckmetod för litiumjonbatterier

MSB har tillsammans med tillverkare av släckutrustning genomfört försök att släcka bränder litiumjonbatterier i fordonsbatteripack.
suicide zero, psykisk ohälsa

Du är livsviktig – Suicide Zero

Brandkåren i Norra Dalarna åker runt till skolor för att besöka sjundeklassare pratar de om att förebygga brand men också om psykisk ohälsa.
Deltidare i sverige

Deltidare i Sverige – vi landar i Julita och möter Oskar Havorgård

0
Deltidare i Sverige, Swedish Firefighters intervjuar Oskar Havorgård 35 år, bor i Julita och tycker superkraften för deltiden ligger i laget
klimatförändringar utmanar räddningstjänsten

Brandrök ökar risken för cancer – det finns bättre skydd och det måste bli...

0
Brandrök och cancer har ett samband enligt IARC (WHO). En cancerdiagnos kan därför klassas som arbetsskada.
räddningstjänsten är ryggraden i civilförsvaret

Räddningstjänsten är ryggraden i skyddet av civilbefolkningen

0
Räddningstjänsten måste rustas av kommunerna för att klara höjd beredskap. Räddningstjänsten är ryggraden i skyddet av civilbefolkningen.
Ola Morin tackar för sig med sin sista krönika

Ola Morin tackar för sig med sin sista krönika

0
Ola Morin tackar för sig med sin sista krönika. En resume över ämnen som publicerats i Olas spalt

Senaste inlägg