Under hösten startas en ungdomsbrandkår på Tanumskolan där 6 elever får lära sig mer om yrket brandman och första utbildningstillfället var den 21 september. Syftet med ungdomsbrandkår är att de elever som deltar blir ambassadörer för räddningstjänsten på skolan. De ska kunna hjälpa till vid exempelvis larm/brand i skolan, ha koll på utrymningsvägar och hur man använder en brandsläckare.

Första utbildningstillfället, 21 september, var en halvdag där eleverna fick koll på kläder, utrustning och brandbilarna, hur utlarmning fungerar, vad händer vid ett automatlarm, hur görs en utrymning och var finns samlingsplatser, brandsläckning med mera.

Under hösten kommer ytterligare fyra utbildningstillfällen som innehåller D-HLR sjukvård, brandkunskap och brandsläckning. Eleverna kommer också vara med på en kvällsövning med räddningstjänsten. Dessa övningar genomförs en gång i veckan för en deltidsbrandman. Mycket bra och nyttig kunskap med andra ord.

Till att börja med är det 6 elever i årskurs 9 på Tanumskolan som ingår i ungdomsbrandkåren.

-Nästa år hoppas vi kunna starta en liknande verksamhet på Hamburgsundskolan, berättar Anders Frisk, utbildningssamordnare på räddningstjänsten.

-Detta är ett sätt att låta ungdomarna komma nära yrket deltidsbrandman och förhoppningen är att vi kan väcka intresse hos några ungdomar som sedan när de blir äldre kan ingå i kåren, avslutar Anders.

Källa: Tanums kommun

Mer information om ungdomsbrandkår hittar du på www.ungdomsbrand.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here