Nu är det 300 år sen den allra första brandsläckaren uppfanns. Den skapades i slutet av 1722 av kemisten Ambrose Godfrey och använde bland annat krut.  

När den 19-årige tysken Ambrose Godfrey flyttade till London 1679 var delar av staden fortfarande i ruiner. Vid den katastrofala branden bara några år tidigare, 2-6 september 1666, förstördes mer än 13 000 byggnader. 

Han började jobba som assistent för världens förste kemist, Robert Boyle, och skapade en metod för att tillverka fosfor. Redan i mitten av 1680-talet hade Godfrey en mycket framgångsrik tillverkning och exporterade till stora delar av Europa. Pengarna satsade han på nya uppfinningar. 

I slutet av 1722 kom Godfrey på idén till en liten bärbar brandsläckare. Den bestod av små tunnor som fylldes med vatten och försågs med en liten tennbehållare med krut. Vid användning tände man en stubin och slängde in tunnan i branden. Explosionen spred sedan vätskan över hela rummet. 

Illustration från 1724 som visar de tre olika varianterna av den första brand-släckaren.
Till vänster syns hur tunnan sprider vatten med en laddning krut.

Den 2 april 1723 var Godfrey så säker på sin uppfinning att han lät bygga upp ett trevånings trähus i Belsize Park i Hampstead i London. Han bjöd sedan in landets lordkansler och ett antal framstående personer, bland annat sir Hans Sloane som grundade British Museum. 

Så här beskriver Godfrey det påkostade testet i en bok 1724: 
”Huset byggdes för det här syftet, sen fylldes det med sågspån, grenar, tyg, tjära, oljor, etc för att öka intensiteten i lågorna, som steg till rejäl höjd.”
”Sen slängdes en maskin in i bottenvåningen, som ögonblickligen släckte elden där.”
Bara några veckor senare, den 30 maj, brände man ner ett nytt stort trähus. Den här gången i Westminster, nära parlamentet i centrum. Den här gången släcktes branden på tre minuter. Efter de här framgångarna fick Godfrey patent för sin uppfinning den 12 november 1723, det har nummer 458.

Året efter skrev Ambrose Godfrey en liten bok om sin brandsläckare. Den heter ”An Account of the New Method of Extinguishing Fires by Explosion and Suffocation” och har bland annat illustrationer som visar hur experimenten gick till. Boken är i dag ett samlarobjekt och ett exemplar i bra skick är värt mer än 25 000 kronor. 

Det är inte känt hur många brandsläckare som tillverkades. Men enligt fanns det tre olika storlekar för olika typer av byggnader. Den användes minst en gång vid en verklig brand. I tidningen Bradley’s Weekly Messenger skriver man i november 1729 hur Godfreys ”maskin” framgångsrikt använts för att släcka en brand i London. 

Trots att den första brandsläckaren var effektiv så glömdes den snart bort. Det var först på 1800-talet som den moderna varianten dök upp. Den skapades av George William Manby år 1813 och  bestod av ett avlångt kopparkärl som innehöll 13 liter pottaska. Askan sprutades ut över branden med hjälp av tryckluft.

AMBROSE GODFREY
Namn: Hette egentligen Ambrose Godfrey-Hanckwitz.
Född: 1660 (Köthen, Tyskland). Död: 15 januari 1741 (London).
Uppväxt: Var bara 19 år när han flyttade till England  för att jobba som kemist. 
Karriär: Började karriären med att skapa en metod att framställa fosfor. Drev länge ett eget apotek.    

Av Mikael Jägerbrand
www.jagerbrand.se
www.vintagefireextinguishers.com
Firefighters.se