Nyheter

Chefredaktören har ordet

Vilka risker ska vi acceptera?

0
Hittills i år har över 100 sprängningar ägt rum i Sverige och bara under september och oktober i år har det skett fler än...

Populära

Nyheter

Enkät om smärta i ländryggen och andra besvär

Viktig enkät om smärtproblem för heltidsbrandmän!

0
Ländryggssmärta och andra besvär från rörelseapparaten försämrar livskvaliteten. Nu ska studie utföras bland Svenska brandmän.
arctic airboats för räddningstjänsten

Arctic Airboats räddningsbåt utökar vattenskoterns användningsmöjligheter

0
Arctic Airboats lösning ger snabba båtar som är enkla att manövrera till optimal position vid räddningsinsats.
suicidprevention

Räddningstjänsten ska få mer information om suicidprevention

0
Räddningstjänsten ska få mer info om suicidprevention enl MSB analys av kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa

Yoga och dess fördelar för oss brandmän

0
Yoga handlar kort och gott om att lugna hjärnan och sinnet genom olika tekniker. Syftet är att skapa inre ro, minska stress och släppa spänningar i kroppen.
BRF:s överklagan skapade prejudikat

BRF:s överklagan förändrade KPA:s tolkning av rätten till efterlevandepension

BRF:s överklagan skapade prejudikat och ändrade KPA:s syn på deltidsbrandmäns arbetstid, KPA betalar i fortsättningen ut efterlevandepension när en deltidsbrandman går bort

Kategorier