Nyheter

Chefredaktören har ordet

Vilka risker ska vi acceptera?

0
Hittills i år har över 100 sprängningar ägt rum i Sverige och bara under september och oktober i år har det skett fler än...

Populära

Nyheter

Beredskapsveckan är MSB:s initiativ att öka människors motståndskraft inför kris och krig. Engagemanget och antal deltagare ökar för varje år

Beredskapsveckan – årets tema är att öva!

0
Beredskapsveckan är MSB:s initiativ att öka människors motståndskraft inför kris och krig. Engagemanget och antal deltagare ökar för varje år
räddningsfridykning

Ny rapport om räddningsfridykning

0
Rapport om räddningsfridykning med syfte att samla in kunskap och erfarenheter från lagar, regler och beprövade metoder. Målet är att sprida kunskapen vidare till svensk räddningstjänst.
dialog om civil beredskap

Fortsatt dialog om civil beredskap

0
Den 2 juni samlade MSB myndighetschefer från civilområdesansvariga länsstyrelser och beredskapssektorer samt Myndigheten för psykologiskt försvar och Riksbanken. Mötet syftade till att fortsatta dialogen...
wermahatten

Wermahatten filtrerar släckvattnet som rinner ned i dagvattenbrunnen

0
Wermahatten är ett filter som placeras direkt ned i dagvattenbrunnen. Filtret är ett verktyg för Räddningstjänsten att följa sitt ansvar gällande släckvatten som berörs...
Sanering av PFAS kommer kosta samhället miljarder

Sanering av PFAS kommer kosta samhället miljarder

0
Sanering av PFAS är livsviktig för oss och kommande generationer. Priset för sanering kommer landa på miljardbelopp, vem står för notan?

Kategorier