FRÅN CANDY CRUSH TILL BRANDBIL

0
För snart fyra år sedan lämnade jag den digitala spelvärlden och det svenska spelbolaget bakom succéspelet Candy Crush Saga, King, och började jobba som...

Att våga gå efter eget huvud

0
Tack vare att Räddningstjänsten i Göteborg gick emot beslutet om att förstöra lagret med skyddsmask 90 så har bla hemtjänsten tillgång till en av...
Nu hoppas ledningen kunna växla upp

Nu hoppas ledningen kunna växla upp

0
Ledningsgruppen på räddningstjänsten i Höganäs håller med om det mesta som står i revisionsrapporten – det värsta är att insatstiderna inte klaras. Men förhoppningen...
Nordic Rescue Boar XL Pro - En räddningsbåt för alla uppdrag

Nordic Rescue Boat XL Pro – En räddningsbåt för alla uppdrag

0
Nordic Rescue Boat XL Pro byggs med tanke på att den ska klara alla typer av uppdrag som räddnings tjänsten utför. Den byggs...

”Genus är en förklaringsmodell och inte en sanning”

0
Med anledning av MSB:s utvecklingsseminarium ville SFF prata närmare med Lena Brunzell, handläggare i jämställdhet och mångfald. Men, ett par dagar innan den...

BRANDMANNENS FYSIKA FÖRMÅGA

0
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) drar återigen igång ett projekt som ger flera frågetecken och funderingar. ”Ergonomi och teknik för att öka...
Brandmännens riksförbunds ombudsman Magnus Krantz

Brandmännens Riksförbund är det enda rätta!

0
Brandmännens Riksförbund, det enda rätta! BRFs ombudsman Magnus Kranz i Swedish Firefighters nr:1 2021 tar även oupp Digitala plattformar
Teknik fångar alla aspekter vid övning

Teknik fångar alla aspekter vid övning

0
Studien F-REX syftar till att stödja lärande och återkoppling från praktiska övningar genom att kombinera pedagogiska metoder med teknik för att dokumentera och...

KOMMUNER OCH MSB SPELAR ETT FARLIGT SPEL MED SKOG OCH BYAR SOM INSATS

0
Med mer brandsläckningsutrustning och egen tankbil hade brandens omfattning starkt kunna begränsas anser Rickard Molarin vid Kårböle brandvärn. Under de 15 dagar insatsen pågick...

5 KOLLEGOR, 5 DYGN, 6 KVADRATMETER

0
Där fick vi en snabb genomgång om läget och området. Tanken var sedan att vi skulle lösa av våra kolleger, men som vanligt tar...

Senaste inlägg