Hem » Swedish Firefighters

Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Focusområde arbetsmiljö!

Ombudsmannen på BRF återger i Swedish Firefighters under den överskriften goda exempel på fackligt arbete. Det kan vara både heltids- och deltidsfrågor. Det handlar om ärenden som hänt i närtid och härrör från olika delar av brandsverige. Ett medlemskap i Brandmännens Riksförbund är ett ställningstagande för att man bryr sig om förmågan och arbetsmiljön i svensk räddningstjänst. Medlemskapet är också …

Läs mer »

Avtalskommittén, Förhandlingar RiB-19

Avtalskommittén har under drygt ett års tid förberett sig inför förhandlingarna om nytt RiB-avtal, RiB-19. Under året som gått har många aktiviteter genomförts för att dels undersöka hur Sveriges RiB-anställda ser på sin situation men såklart även för att ta in synpunkter gällande hur RiB17-avtalet togs emot samt vad BRF´s medlemmar anser behöver föras fram i avtalsförhandlingarna. Källa: SCB & …

Läs mer »

SVT – Uppdrag granskning besöker Brandmännens Riksförbunds kansli.

2018-01-07 besökte SVT – Uppdrag granskning BRF´s kansli för att genomföra intervjuer till det nu sända programmet om skogsbränderna i Sverige sommaren 2018. Syftet var att intervjua företrädare för förbundet. De som intervjuades var 1: a vice ordförande Mikael Svanberg och ombudsman Magnus Sjöholm.  Uppdrag gransknings programidé initierades tidigt i höstas då reporter Lena Ten Hoopen tog kontakt med avtalskommitténs …

Läs mer »

Ombudsmannen har ordet

Ombudsmannen på BRF återger i Swedish Firefighters under den överskriften goda exempel på fackligt arbete. Det kan vara både heltids- och deltidsfrågor. Det handlar om ärenden som hänt i närtid och härrör från olika delar av brandsverige. Ett medlemskap i Brandmännens Riksförbund är ett ställningstagande för att man bryr sig om förmågan och arbetsmiljön i svensk räddningstjänst. Medlemskapet är också …

Läs mer »

BRF, BRANDMÄN SOM JOBBAR FÖR BRANDMÄN

Avtalskommittén inom BRF är långt fram i sitt arbete inför de stundande avtalsförhandlingarna gällande RiB-19. Arbetet med avtalen har en självklar innebörd för ett fackförbund, men även andra frågor av vikt har såklart en skriven plats i verksamheten. Vad jobbar BRF med och hur gagnas du som enskild brandman av det arbete som BRF lägger ned. Ja, frågorna är många …

Läs mer »

SOMMARENS ALLA SKOGSBRÄNDER – FRÅGOR OM ERSÄTTNNINGAR FÖR HEL- & DELTIDSBRANDMÄN

Under sommaren har det inkommit många förfrågningar till BRF angående ersättning vid de många skogsbränder som härjat i landet. BRF har via oloka kanaler gått ut och redogjort för den ståndpunkt som förbundet har vad gäller ersättningar för både hel- och deltidsbrandmän vid arbete vid bränderna.

Läs mer »