Den 10:e april bjöd försvarsministern och ministern för civilt försvar flera av de organisationerna som stöttar Ukraina. Syftet var att höra om de problem, hinder och möjligheter som dykt upp i organisationernas arbete.

Det finns ett stort engagemang i Sverige att stötta Ukraina, men de ideella organisationerna står inför flera utmaningar. På mötet den 10:e april fanns flera av organisationerna på plats för att träffa ministrarna. Försvarsdepartementets informerade även om sitt arbete med stöd till Ukraina. Det blev också samtal med statsråden och departementets tjänstepersoner som arbetar med dessa frågor.

Organisationerna ställde bland annat dessa frågor till statsråden:

  • Hur finner ni läget i Ukraina för tillfället?
  • Hur upplever ni intresset för Ukraina i Sverige?
  • Hur ser villkoren ut för en ideell organisation att verka i Ukraina?
  • Vilka är det största hindren?
  • Får ni stöd av svenska myndigheter i ert arbete?

Organisationerna gav ministrarna konkret information gällande områden där det kunde bli enklare att arbeta med stödet till Ukraina. Det handlade om allt från utmaningar med transporten av materiel, hur man kan föra över pengar till Ukraina, möjlighet att få tillgång till fordon som gör nytta i Ukraina samt att donera material till sjukvården.

Läs även Lena Wilderängs reportage från en ukrainsk brandstation.

Fredric Persson
Källa: Försvarsdepartementet

FAKTA
Rysslands invasion av Ukraina har pågått sedan 24 februari 2022. Över 10 miljoner människor har tvingats till att fly. 
I september 2023 besökte Mykhailo Ishychkin från räddningstjänsten i Ukraina Länsstyrelsen Stockholm. Han visade ett antal videoklipp från räddningsinsatser de visade klart vad räddningstjänst och sjukvård handlar om i krig. Brandmän i hårt arbete med att släcka bränder och söka efter människor i rasmassor. Mykhailo Ishychkin berättar om riskfyllda insatser som kan pågå i flera dagar och att över 100 ukrainska räddningsarbetare blivit dödade.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here