Hem » Artiklar

Blog Archives

Pressat schema med fem övningsscenarion på en dag

Inom räddningstjänsten ägnas som bekant många kvällar per år åt övningar av diverse slag – tid som för “vanliga människor” egentligen är fritid men som är en av de uppoff-ringar en deltidare gör. I nordöstra Skåne, i Osby, valde man i år att ta ett nytt grepp inom räddningstjänstens övningsverksamhet och avsätta fyra heldagar mitt i veckan till kompetensutveckling för …

Läs mer »

Brandmännens Amerikakaffe

Det här kaffet har snabbt blivit en favorit på brand-stationer runt om i USA. Anledningen: Det görs av räddningsarbetare och en stor del av intäkterna går till välgörande ändamål. Namnet på det här kaffet säger nog allt, det heter Fire Department Coffee. Företaget startades för två år sen av brandmannen Luke Schneider i Rockford i delstaten Illinois. Han blev en …

Läs mer »

När behövs den sista insatspersonen?

Konceptet första insatsperson (FiP) är vid det här laget välkänt och används i relativt stor utsträckning runt om i landet. Fördelarna är tydliga; snabb framkomst, tidig skadeavhjälpande åtgärd och nackdelarna likaså; ensamarbete och utsatthet. Men få har funderat på när den sista insatspersonen behövs… Tanken bygger på att resursbehovet vid en räddningsinsats i normalfallet är dynamiskt över tid. Det vill …

Läs mer »

Frivilliga räddningsresurser – livsviktigt entreprenörskap på landsbygden

Vi lever i en tid där trygghet står högt på agendan, men vilka frågor som upplevs viktiga skiljer stort mellan stad och land. Tanken är att genom forskning synliggöra rådande förut-sättningar och samtidigt utveckla och sprida kunskap om hur organisationen kring frivillig-resurser kan utvecklas för att vara räddningstjänst och ambulans behjälplig vid stora och små krissituationer på landsbygden. Vid akut …

Läs mer »

Mer än hälften av den brända arealen 2018, brann EFTER avslutad insats.

Vi har satts på prov de senaste åren när det gäller skogsbränder. Vilka ämnen som har legat i fokus har varierat från brandriskprognoser (FWI), till släckning från luften, taktik till skyddsavbränning. Många inom räddningstjänsten har lärt sig mycket och infört nya och viktiga rutiner. De allra flesta stationer tolkar brandrisken varje dag och sätter beredskap utefter riskerna. Efter sommaren 2018 …

Läs mer »

Helt ny version av fortbildningens lärplattform

MSB har gjort om sin webbaserade fortbildningstjänst från grunden. – Bland annat har vi tagit hänsyn till att heltids- och deltidsanställda har så olika förutsättningar, säger utbildningsutvecklaren Katrin Rundström. I september lanserades en helt ny version av fortbildningens lärplattform, eftersom missnöjet var stort med hur den fungerade tidigare. – Vi har tagit till oss kritiken och gjort om tjänsten från …

Läs mer »

Släckare för litium stoppade brand i truckbatteri 

Det började som ett automatiskt brandlarm på Lindab. När första insatsen från Räddningstjänsten i Båstad kom till platsen visste de inte om det var litiumbatterier som brann. – Vi satte på oss ansiktsskydd och tog med oss vår AVD-släckare för litiumbrand och lyckades snabbt begränsa eldhärden i väntan på den stora insatsstyrkan, säger Pelle Pettersson, som var insatsledare.  Egentligen var inte automatlarmet …

Läs mer »

Grenfell Tower rapporten – vad kan vi lära

Branden i Grenfell Tower inträffade natten den 14 juni 2017. I branden omkom 72 personer, vilket gör den till den största brandkatastrofen i en byggnad i England sedan andra världs-kriget. Branden har skapat stor uppståndelse och upprört många känslor i England, och både överlevande, anhöriga och andra invånare i området omkring Grenfell Tower har varit mycket kritiska mot både London …

Läs mer »

RRB – en förening att räkna med

Flera bra punkter i programmet Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor (RRB) är en förening för alla svenska räddningstjänster och förbund som har deltidsanställda brandmän. Föreningen ver-kar kort och gott för en starkare svensk räddningstjänst även utanför tätorterna och anordnar årligen en konferens på temat för medlemmarna. I år var Medelpads räddningstjänstförbund värdar för konferensen och här följer ett referat från årets …

Läs mer »

Vattenmyndigheterna sätter fokus på PFAS

Vattenmyndigheterna kräver i sitt åtgärdsprogram att räddningstjänsterna ska tillsynas med fokus på PFAS, räddningstjänsten får inspektionsunderlaget ett par veckor innan. Kommunerna ska bedriva tillsyn på brandövningsplatser, ställa krav på uppsamling av skumrester efter släckning av olycksbränder samt att skumrester tas om hand på ett be-tryggande sätt vid tvätt av slangar och tankar efter brandsläckning. Dessutom behöver man i tillsynen ställa …

Läs mer »