Hem » Artiklar

Blog Archives

Camilla Asp är utsedd till vikarierande generaldirektör för MSB

Camilla Asp tillträder som vikarierande generaldirektör för MSB. Hon kommer senast från sin tjänst som chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB. Camilla Asp har arbetat som avdelningschef på MSB sedan 2016. Hon har under denna tid suttit med i MSB:s ledningsgrupp och leder myndighetens arbete med att utveckla krisberedskap och civilt försvar. Hennes tillförordnande gäller till …

Läs mer »

Dan Eliasson begär att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB

Eliasson tog initiativ till ett möte redan idag med inrikesminister Mikael Damberg för att ta upp frågan om situationen efter jul- och nyårsresan till Kanarieöarna. Eliasson har diskuterat möjligheten att fortsätta sitt arbete som generaldirektör. Han ser det som svårt givet de reaktioner som finns och därtill försvårar dessa reaktioner även för MSB att genomföra sitt viktiga uppdrag. Inrikesminister Mikael …

Läs mer »

Kunskap var makt

Så här förklarar Wikipedia strategisk kommunikation: ”Strategisk kommunikation är ett begrepp som beskriver kommunikationens roll i en organisations eller företags arbete med att uppnå sina övergripande och strategiska mål. Strategisk kommunikation rör bland annat extern och intern målgruppsanalys, övergripande budskap, tidplaner, val av kommunikationskanal och andra förutsättningar för både kontinuerliga kommunikationsinsatser och mer tillfälliga informations- eller reklamkampanjer.” Det märks att …

Läs mer »

Ny webkurs lär dig skapa plan B

Det är viktigt att man kontinuitetshanterar sin verksamhet, det vill säga att man har en plan B om det blir ett avbrott eller en störning i verksamheten. Nu har MSB släppt en webbkurs som lär verk-samheten att skapa en plan B – platsen där kontinuitetshanteringskursen tar plats. Kursen riktar sig till de som arbetar med sam-hällsviktig verksamhet i en kommun, …

Läs mer »

Självkörande drönare ger god överblick från ovan

Fotokite är en stabil och säker drönare men till skillnad från traditionella drönare behöver den ingen personal som styr den. Den kan vara fast monterad på biltak eller handburen, med ett knapptryck är den igång och kan snabbt ge överblick vid en insats, den filmar både med värmekamera och i mörker. Den kan hjälpa till att se i dåliga förhållanden …

Läs mer »

Nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst

MSB utvecklar ny ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst, som ersätter våra nuvarande. Syftet är att bidra till en ledningsutbildning, ännu mer anpassad till nutiden och framtidens räddningstjänstorganisationer. Utvecklingsarbetet sker i mycket nära samarbete med projektet för ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst.  Stora förändringar sker inom organisationerna för kommunal räddningstjänst. Utredningar, förändrad lagstiftning, kommande föreskrifter samt ELS-projektet är några av katalysatorerna. …

Läs mer »

Det här är X-fire Games

Joakim Nilsson är styrkeledare vid RSNV och har jobbat i 18 år samt hållit på med crossfit sedan 2011. Han älskar hela grejen med crossfit för den är utmanande, varierande, skapar gemenskap och utveckling.   Joakim är vice organisatör för X-fire Games, även känt som Brand SM i funktionell fitness och Björn Uddenfeldt från Södertörns brandförsvarsförbund är Organisatör. X-fire Games är …

Läs mer »

Pilotförsök öppnar för nytt sätt att rekrytera

Våren 2020 togs ett politiskt initiativ från majoritetsgruppen i Karlstads kommun (M, C, L, KD och MP) – att koncernen borde uppmuntra och underlätta för sina medarbetare att bli deltidsbrandmän. Som ett resultat av detta har vi från och med i höst två nya RIB:are i vår egen organisation. Det är Malin Larsson och Jonas Gerborn på säkerhetsavdelningen som ska …

Läs mer »

Medlemsdialog – ett nytt sätt att möta medlemmarna i BRF

Du håller i årets sista nummer av SFF och det har minst sagt varit ett märkligt år med tanke på Covid-19 och allt vad det burit med sig. När det gäller räddningstjänstens arbete har det till stor del handlat om restriktioner och förhållningsregler utifrån ett nytt perspektiv, den verksamhetsomställningen tycker jag räddningstjänsten lyckats bra med.   Dock har det fått konsekvenser …

Läs mer »

Lagändringar ska göra räddningstjänsterna mer effektiva

Riksdagen har beslutat om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Detta för att de kommunala räddningstjänsterna mer effektivt och samstämt ska kunna hantera framtida utmaningar, till exempel skogsbränder. Lagändringarna innebär: • En starkare statlig styrning av kommunernas förebyg-gande verksamhet och räddningstjänst genom ett nytt na-tionellt mål för den förebyggande verksamheten, tydligare kommunala handlingsprogram genom att MSB närmare ska …

Läs mer »