Hem » Artiklar

Blog Archives

Dina erfarenheter är viktiga för att utveckla räddningsinsatserna

För att kunna utveckla säkra och effektiva räddningsinsatser behöver MSB få del av räddningspersonalens erfarenheter. Se till att undersöka och dokumentera räddnings-insatserna med bra kvalitet – och sprid erfarenheterna vidare! Det ger förutsättningar för metod-, teknik- och taktikutveckling samt bättre riskbedömningar. Jag har förmånen att arbeta med olyckor och rädd­ningsinsatser både operativt i rollen som deltids­brandman och utifrån ett lärandeperspektiv …

Läs mer »

Frivilliga räddningsresurser – livsviktigt entreprenörskap på landsbygden

Vi lever i en tid där trygghet står högt på agendan, men vilka frågor som upplevs viktiga skiljer stort mellan stad och land. Tanken är att genom forskning synliggöra rådande förut-sättningar och samtidigt utveckla och sprida kunskap om hur organisationen kring frivillig-resurser kan utvecklas för att vara räddningstjänst och ambulans behjälplig vid stora och små krissituationer på landsbygden. Vid akut …

Läs mer »

När behövs den sista insatspersonen?

Konceptet första insatsperson (FiP) är vid det här laget välkänt och används i relativt stor utsträckning runt om i landet. Fördelarna är tydliga; snabb framkomst, tidig skadeavhjälpande åtgärd och nackdelarna likaså; ensamarbete och utsatthet. Men få har funderat på när den sista insatspersonen behövs… Tanken bygger på att resursbehovet vid en räddningsinsats i normalfallet är dynamiskt över tid. Det vill …

Läs mer »

Grenfell Tower rapporten – vad kan vi lära

Branden i Grenfell Tower inträffade natten den 14 juni 2017. I branden omkom 72 personer, vilket gör den till den största brandkatastrofen i en byggnad i England sedan andra världs-kriget. Branden har skapat stor uppståndelse och upprört många känslor i England, och både överlevande, anhöriga och andra invånare i området omkring Grenfell Tower har varit mycket kritiska mot både London …

Läs mer »

RRB – en förening att räkna med

Flera bra punkter i programmet Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor (RRB) är en förening för alla svenska räddningstjänster och förbund som har deltidsanställda brandmän. Föreningen ver-kar kort och gott för en starkare svensk räddningstjänst även utanför tätorterna och anordnar årligen en konferens på temat för medlemmarna. I år var Medelpads räddningstjänstförbund värdar för konferensen och här följer ett referat från årets …

Läs mer »

Pressat schema med fem övningsscenarion på en dag

Inom räddningstjänsten ägnas som bekant många kvällar per år åt övningar av diverse slag – tid som för “vanliga människor” egentligen är fritid men som är en av de uppoff-ringar en deltidare gör. I nordöstra Skåne, i Osby, valde man i år att ta ett nytt grepp inom räddningstjänstens övningsverksamhet och avsätta fyra heldagar mitt i veckan till kompetensutveckling för …

Läs mer »

Vattenmyndigheterna sätter fokus på PFAS

Vattenmyndigheterna kräver i sitt åtgärdsprogram att räddningstjänsterna ska tillsynas med fokus på PFAS, räddningstjänsten får inspektionsunderlaget ett par veckor innan. Kommunerna ska bedriva tillsyn på brandövningsplatser, ställa krav på uppsamling av skumrester efter släckning av olycksbränder samt att skumrester tas om hand på ett be-tryggande sätt vid tvätt av slangar och tankar efter brandsläckning. Dessutom behöver man i tillsynen ställa …

Läs mer »

Brandmännens Amerikakaffe

Det här kaffet har snabbt blivit en favorit på brand-stationer runt om i USA. Anledningen: Det görs av räddningsarbetare och en stor del av intäkterna går till välgörande ändamål. Namnet på det här kaffet säger nog allt, det heter Fire Department Coffee. Företaget startades för två år sen av brandmannen Luke Schneider i Rockford i delstaten Illinois. Han blev en …

Läs mer »

Helt ny version av fortbildningens lärplattform

MSB har gjort om sin webbaserade fortbildningstjänst från grunden. “Bland annat har vi tagit hänsyn till att heltids- och deltidsanställda har så olika förutsättningar” säger utbildningsutvecklaren Katrin Rundström. I september lanserades en helt ny version av fortbild­ningens lärplattform, eftersom missnöjet var stort med hur den fungerade tidigare. “Vi har tagit till oss kritiken och gjort om tjänsten från grunden efter …

Läs mer »

Felaktiga elinstallationer ökar risken för brand

Varje år rycker räddningstjänsten ut till ca 1 800 elrelaterade bränder, man ser också att antalet ökar. En sifoundersökning från Brandskyddsföreningen visar att 32 procent av svenskarna har utfört elinstallation utan behörighet. Elsäkerhetsverkets statistik beskriver att över 800 personer skadas så allvarligt i elolyckor att de uppsöker en akutmottagning och 10-20 personer förolyckas. Bo Lundin som är ansvarig för skadeprevention …

Läs mer »