Hem » Artiklar

Blog Archives

Brandfilt från Bridgehall släcker bilbranden 

KG Knutsson AB lanserar nu den norska bilbrandfilten Bridgehill för den svenska marknaden. Filten är utvecklad för att snabbt och effektivt släcka en bilbrand i såväl el- som fossildrivna bilar. Finns filten nära till hands exempelvis i garaget eller verkstaden är branden efter några sekunder isolerad och släckt. Filten används redan av bland annat Norges räddningstjänst.  En bilbrand i exempelvis …

Läs mer »

Ny sotningsmetod minskar risken för soteld i villabostäder

Från och med våren 2020 kommer en ny sotningsmetod, roterande undertryckssotning, användas inom Stockholms stad. Sotningsmetoden gör sotarens arbetsmiljö säkrare, ger renare skorstenar och har mindre miljöpåverkan.   Arbetet behöver inte utföras på hög höjd med fallrisk utan sotningen sker nedifrån eldstaden. De partiklar sotningen rensar bort tas effektivt upp av en dammsugare, det minimerar utsläpp av ämnen som är farliga för hälsa och miljö.  …

Läs mer »

Ålborg, Danmark, är värd för World Firefighters Games 2020

Mellan den 22:e och 29:e augusti förväntas över 5 000 brandmän från hela världen besöka Ålborg för att delta i den 14:e upplagan av World Firefighters Games.  Det kommer att tävlas i mer än 40 discipliner, både vanliga sporter och discipliner baserade på brandmannayrket som Toughest Firefighter Alive och Bucket Brigade. En stor del av tävlingarna kommer att hållas på de …

Läs mer »

Att avsluta räddningstjänst del 2, skogsbrand

I förra spalten skrev jag om egna funderingar kring att avsluta räddningstjänst. I denna spalt tänkte jag skriva om funderingar kring avslutande av räddningstjänst specifikt vid skogsbrand. Detta med anledning av att mer än 70 % av 2018 års skogsbränder var s.k. återantändningar. I rollen som räddningsledare vill jag givetvis göra ett bra avslut så att återantändning inte uppstår. Jag …

Läs mer »

Blod, benflisor, tänder och grus

Det har gått några år och Michael “Micke” Barkström ber om ursäkt och säger att minnena börjar försvinna och att detaljerna har blivit lite diffusa. Och ändå levererar han en exakt och känslofylld berättelse med så många detaljer att jag kan se hela scenariot framför mig. Men vi backar bandet lite, till den 28 november 2003. Micke, då brandman i Halmstad men numera …

Läs mer »

Sök stipendie, nu!

Varje år delar RRB ut ett stipendium med syftet att erbjuda finansiering till den som vill förkovra sig genom projekt eller dylikt som befrämjar RRB och dess målgrupp. Exempel på aktiviter som kan ligga till grund för ansökan kan vara en studieresa för att hämta erfarenheter från andra länder, forskning, metodutveckling eller marknadsföringskampanjer. Stipendiet är årligen maximalt 10 000 kr …

Läs mer »