ENKÄTEN ÄR STÄNGD, VI SER FRAM EMOT RESULTATET!

Ländryggssmärta och andra besvär från rörelseapparaten är idag bland de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet över hela världen. Det finns idag inga studier som visar på hur dessa besvär ser ut för brandmän i Sverige.

Jag genomför därför en enkätstudie med syftet att undersöka förekomsten av långvariga muskel och ledbesvär hos heltidsarbetande brandmän. Resultatet ska leda till en ökad kunskap om långvariga besvär från muskler och leder samt om det finns skillnader inom gruppen.

Heltidsarbetande brandmän i Sverige tillfrågas att delta i denna enkätundersökning. Studien riktar sig till dig som är heltidsarbetande och jobbat minst ett år inom yrket, oavsett om du har besvär eller inte från rörelseapparaten. Deltagandet är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan. Du deltar genom att fylla i enkäten via länken eller QR-koden. Din medverkan tar ungefär 10 minuter. Dina svar kommer vara anonyma och publicerat material kommer redovisas på gruppnivå. Efter publicerat resultat kommer insamlade data att raderas.

Jag som genomför studien heter David Havia jobbar som Leg. Naprapat och läser masterprogrammet i naprapati på South-Eastern Finland University of Applied Science. I utbildningen ingår att göra en masteruppsats, därav anledningen till denna enkätstudie. Vid frågor är du välkommen att höra av dig.

Följ länken till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/0AAF987C98397B4B

Fota QR-koden och gör enkäten direkt i mobilen.

David Havia 
Handledare: 0736419838 Salla Leinonen
david@lundsnaprapatklinik.se
Salla.Leinonen@xamk.fi