MSB-rapport: MSB levererar regelbundet en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Intresset för rapporten har vuxit i takt med att beredskapsfrågor berör allt fler. Därför har MSB sammanfattat några viktiga slutsatser ur rapporten i ”Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap”. Titeln är även en uppmaning till oss alla att förbereda inför nästa kris, nu. 

”Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap” hoppas vi kan bidra till en diskussion både om vilka risker och hot samhället måste ha beredskap för, och vilka förmågor som behöver utvecklas. Det behövs kunskap, resurser och samarbete för den upprustning som pågår, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör på MSB. 
Sveriges beredskap behöver stärkas för att möta den breda och allvarliga hot-och riskbild som samhället står inför. Klimatförändringar, hälsohot, osäkerhet i vår omvärld, cyberangrepp och informationspåverkan är några av de påfrestningar vi behöver klara av. I skriften lyfts även några utvecklingsområden som beredskapssystemets aktörer behöver kraftsamla kring under de kommande åren. 
Att stärka beredskapen inför olyckor, kriser och krig är en angelägenhet för hela samhället. I arbetet behöver centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, näringsliv, organisationer och även allmänheten engageras. 

Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap finns att ladda ned här 

Text och bild: MSB
firefighters.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here