Hem » Nyheter

Blog Archives

Vi behöver bra rökdykare

Jag blev tidigt i min yrkeskarriär fascinerad av det vi kallar rökdykning. Att kunna gå in i helt dödliga miljöer för att rädda liv, egendom och miljö var och är en fantastisk möjlighet, teknisk utveckling när den är som bäst. Det var en gammal dröm som uppkom tidigt i brandbekämpningens historia, att ”kunna gå i närkamp med elden” vid inomhusbränder. …

Läs mer »

Brandexperten varnar för bränder i parkeringsgarage 

– Bränder i garage eller verkstäder är en utmaning, än värre blir det om garaget eller verkstaden ligger under jord, säger Tommy Carnebo som är brandman på Södertörns Brandförsvars Förbund. Det är en otroligt riskfylld uppgift att rökdyka i dessa garage eller verkstäder. Här finns det utmaningar som vi normalt inte behöver förhålla oss till.   I garagen är det en …

Läs mer »

Euro Rescue, en oumbärlig app för räddningstjänsten

CTIF, International Association of Fire and Rescue Service som har 39 medlemsländer, arbetar för att öka kunskapen om nya fordon och särskilt nya fordon som ofta har alternativa drivmedel. CTIF startade därför 2013 en särskild kommission för arbetet: Commission for Extrication and new Technology som leds ifrån Belgien.  CTIF har tillsammans med SIS och med stöd från MSB utvecklat en …

Läs mer »

En kärleksfull fin vän har lämnat oss

Oavsett om du gått RUB, GRIB, RÄL A/B  eller någon annan utbildning i MSB:s regi i Revinge så är chansen stor att du vid något tillfälle träffat Gonzo. Och har du träffat Gonzo så har du garanterat klappat och kelat med honom, för det var sådan han var, den där hunden.   Gonzo har tyvärr vandrat vidare i sommar, alldeles för …

Läs mer »

Ethos, logos och pathos

Det har varit semester och batterierna är laddade, det kommer nog behövas. Det har gått stiltje och kanske rent av lättja i en del av räddningstjänstens frågor även om en del politiker och tjänstemän tycker sig göra fantastiska insatser. Tyvärr verkar även kommunikation i och om samhällsfrågor allt mer speglas av professionell retorik för att övertyga människor om vissa verklighetsbilder. Har …

Läs mer »

Ombudsmannen har ordet

Ett nytt nummer av SFF finns i din hand och det har gått en sommar med få stora och långvariga skogsbränder vilket vi tackar för. Jag ser några månader framåt i tiden då BRF ska starta styrelseutbildning, vi kommer att börja med digital medlemsdialog samt en förhoppning om att jag ska kunna besöka några brandstationer under detta halvår.  För fackliga …

Läs mer »

Bättre perspektiv med kvinnor i ledningsgruppen

– Ska vi lyckas rekrytera fler till deltiden måste vi bli bättre på att jämställa hel- och deltidsorganisationerna, framhåller Melissa Millbourn, stf räddningschef i Hässleholm.  Bland Hässleholms 27 heltidsanställda brandmän är 3 kvinnor. Men av de 77 deltidsanställda är bara 2 kvinnor. Det betyder 2,6 procent, vilket är lägre än riksgenomsnittet. – Vi har svårt att få sökande till tjänsterna – …

Läs mer »

För få kvinnor i räddningstjänsten – måste bli fler

De senaste åren har mycket gjorts för att öka antalet kvinnor som är brandmän.  Och de har blivit fler, men det går långsamt. År 2004 var mindre än en procent av de heltidsanställda och 2,2 procent av de deltidsanställda brandmännen kvinnor.  Idag är 5,7 procent av de heltidsanställda och lite mer än 7,7 procent av de deltidsanställda brandmännen kvinnor. Av räddningstjänstens högsta …

Läs mer »

Vi har inte råd att hoppa över mångfald!

Räddningstjänsten har en central och viktig roll  i samhället, för att kunna möta ett samhälle i ständig och snabb förändring måste vi följa med i utvecklingen. Vi vet att räddningstjänstens anställda bör har en sammansättning som motsvarar samhällets befolkning för att leverera ett effektivt skydd mot olyckor. Med mångfald får räddningstjänsten en del av den kompetens som ger bättre möjlighet att …

Läs mer »

MSB utformar ny inriktning och handlingsplan för jämställdhet och mångfaldsarbetet

Under hösten ser MSB över hur stödet till jämställdhets- och mångfaldsarbetet i räddningstjänsten behöver utformas i framtiden.  Vi tar fram en forskningsöversikt som består av att inventera studier och rapporter som är genomförda om mångfaldsarbete i räddningstjänsten under de senaste tio åren. I översikten ingår både svensk och relevant internationell forskning. I höst kommer möten och dialoger att hållas med räddningstjänster …

Läs mer »