Nyutbildade brandmän erbjuds jobb av Idre Fjäll

0
Nyutbildade brandmän | Idre Fjäll erbjuder nyutbildade brandmän jobb samt jobb som deltidsbrandman på Idre Brandkåren
laddbara produkter startar bränder

Laddbara produkter skapar fler bostadsbränder

0
Laddbara produkter skapar fler bostadsbränder. Under perioden 2018 till 2022 ökade bränder i laddbara produkter med 42%
DET ALLVARLIGASTE SÄKERHETSPOLITISKA läget för Sverige sedan andra världskriget

Allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget

0
Det allvarligaste säkerhetspolitiska läget för Sverige sedan 2:a världskriget. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är inne på andra året
skumvätskor samlas in

2022 samlade MSB och Naturvårdsverket in 190 ton skumvätskor

0
Skumvätskor innehåller PFAS som är en grupp ämnen och är mycket farliga för hälsa och miljö. Det har inventerats, samlats in och destruerats skumvätska...
CBRNE beredskap

CBRNE hänger ihop med krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar

0
CBRNE-området innefattar många aktörer i samhället. CBRNE-området rör allt ifrån olyckor i fred till uppgifter vid höjd beredskap och krig
civilplikt stärker Sveriges beredskap

Civilplikt inom kommunal räddningstjänst och elförsörjningsområde stärker Sveriges beredskap

0
Civilplikt stärker Sveriges beredskap. Regeringen föreslår därför åtgärder för att möjliggöra en skyndsam aktivering av civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet.
regeringens budget

Får räddningstjänsten plats i regeringens budget?

0
Statens kaka är liten men säker, brukade det heta och ja, jag håller med om att den är liten men är den säker för svensk...
suicidprevention

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen föreslår ny stategi för suicidprevention

0
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har lämnat över ett förslag till regeringen om ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.
Lupp-appen

Ny version av appen MSB RIB Lupp

0
Lupp är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser. Det vänder sig främst till svensk kommunal räddningstjänst.
Större skogsbränder uppstår ofta när släckta bränder blossar upp igen. Nya riktlinjer för bevakning ska att minska risk för återtändning.

Nya riktlinjer för säkrare bevakning av skogsbränder

0
Större skogsbränder uppstår ofta när släckta bränder blossar upp igen. Nya riktlinjer för bevakning efter släckinsats ska minska risk för återtändning.

Senaste inlägg