ombudsmännen är BRF:s förlängda arm i hela Sverige

Ombudsmannen har ordet

Sommaren 2022 var vi förskonade från stora skogsbränder. Europa hade däremot stora problem och Sverige kunde bistå med hjälp.
ombudsmännen är BRF:s förlängda arm i hela Sverige

Styrande politiker måste satsa mer på civilförsvaret

Styrande politiker måste satsa mer på civilförsvaret, det behövs rejäla satsningar för att civilförsvaret ska fungera, inte minst högre löner!
ombudsmännen är BRF:s förlängda arm i hela Sverige

Radikala förbättringar måste ske i deltidsbrandmännens kollektivavtal!

Vi måste politiskt våga satsa på räddningstjänsten som i huvudsak består av deltidsbrandmän och deras kollektivavtal
Fler medlemmar gör BRF starkare

Fler medlemmar gör BRF starkare!

Varför sparas det på räddningstjänsterna? Sveriges kommuner och regioners vinst uppgick till ca 50 miljarder kronor under 2020 och beräknas landa på ca 20 miljarder för 2021!
ombudsmännen är BRF:s förlängda arm i hela Sverige

Utvärdering och fruktsam dialog leder Räddningstjänsten framåt

Räddningstjänsten mår bra av och växer med utvärdering, dialogen leder fram till de fina resultaten och som gör att vi lär av varandra
Ombudsmannen Brandmännens riksförbunds ombudsman Magnus Krantz

Ombudsmannen har ordet – BRF tryckte på och lönerna betalades ut några dagar senare

mbudsmannen - Covid-19 restriktionerna släpps i samhället och så även för räddningstjänsterna, skyddsombuden och arbetsgivaren bevakar ev. bakslag
ombudsmännen är BRF:s förlängda arm i hela Sverige

Semesterlagen och kollektivavtal är tydliga med vad som gäller

BRF:s Ombudsman tar upp a-kassefrågan, semesterplanering och ersättning vid insats utanför eget område – vad är det som som gäller?
ombudsmännen är BRF:s förlängda arm i hela Sverige

BRF gör skillnad – igen!

BRF gör skillnad för vi har kunskap i och kring lagar, regler och avtal och det ger en automatiskt fördel vid tvister och förhandling
Fler medlemmar gör BRF starkare

Brandmännens Riksförbund är det enda rätta!

Brandmännens Riksförbund, det enda rätta! BRFs ombudsman Magnus Kranz i Swedish Firefighters nr:1 2021 tar även oupp Digitala plattformar
ombudsmännen är BRF:s förlängda arm i hela Sverige

Medlemsdialog – ett nytt sätt att möta medlemmarna i BRF

Du håller i årets sista nummer av SFF och det har minst sagt varit ett märkligt år med tanke på Covid-19 och allt vad...

Senaste inlägg