Ombudsmannen har ordet

Radikala förbättringar måste ske i deltidsbrandmännens kollektivavtal!

Vi måste politiskt våga satsa på räddningstjänsten som i huvudsak består av deltidsbrandmän och deras kollektivavtal
Fler medlemmar gör BRF starkare

Fler medlemmar gör BRF starkare!

Varför sparas det på räddningstjänsterna? Sveriges kommuner och regioners vinst uppgick till ca 50 miljarder kronor under 2020 och beräknas landa på ca 20 miljarder för 2021!
Ombudsmannen har ordet

Utvärdering och fruktsam dialog leder Räddningstjänsten framåt

Räddningstjänsten mår bra av och växer med utvärdering, dialogen leder fram till de fina resultaten och som gör att vi lär av varandra
Ombudsmannen Brandmännens riksförbunds ombudsman Magnus Krantz

Ombudsmannen har ordet – BRF tryckte på och lönerna betalades ut några dagar senare

mbudsmannen - Covid-19 restriktionerna släpps i samhället och så även för räddningstjänsterna, skyddsombuden och arbetsgivaren bevakar ev. bakslag
Ombudsmannen har ordet

Semesterlagen och kollektivavtal är tydliga med vad som gäller

BRF:s Ombudsman tar upp a-kassefrågan, semesterplanering och ersättning vid insats utanför eget område – vad är det som som gäller?
Ombudsmannen har ordet

BRF gör skillnad – igen!

BRF gör skillnad för vi har kunskap i och kring lagar, regler och avtal och det ger en automatiskt fördel vid tvister och förhandling
Fler medlemmar gör BRF starkare

Brandmännens Riksförbund är det enda rätta!

Brandmännens Riksförbund, det enda rätta! BRFs ombudsman Magnus Kranz i Swedish Firefighters nr:1 2021 tar även oupp Digitala plattformar
Ombudsmannen har ordet

Medlemsdialog – ett nytt sätt att möta medlemmarna i BRF

Du håller i årets sista nummer av SFF och det har minst sagt varit ett märkligt år med tanke på Covid-19 och allt vad...

Brandmännen kände fara för sitt liv – när är det nog?

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Ombudsmannen har ordet

Ett nytt nummer av SFF finns i din hand och det har gått en sommar med få stora och långvariga skogsbränder vilket vi tackar...

Senaste inlägg