Sveriges säkerhet i farozonen pga politiska besparingar

Nya regler gällande dygnsvila blir en utmaning för svensk räddningstjänst, eller!?

Dygnsvila blir en utmaning för svensk räddningstjänsten, eller kan det omförhandlas? Och hur kommer detta att beröra deltidsbrandmännen? 
Sveriges säkerhet i farozonen pga politiska besparingar

Civilplikten åter – kommer att utmana Räddningstjänsten

Tydligen behövdes ett krig i vår närhet för att öppna ögonen för politikerna. Yrvaket kan tyckas men bra att de äntligen ser det vi ser.
Sveriges säkerhet i farozonen pga politiska besparingar

Distriktsombudsmännen är BRF:s förlängda arm i hela Sverige

De finns från norr till söder och gör ett väldigt bra arbete, oftast i det tysta och är samtidigt min och BRF:s förlängda arm ut i Sverige.
Sveriges säkerhet i farozonen pga politiska besparingar

Tålamod och ihärdigt arbete ger resultat

Spotta på stenen så blir den till slut helt blöt betyder att trägen vinner. Magnus Krantz skriver om att envist arbeta för förändring
Sveriges säkerhet i farozonen pga politiska besparingar

Ombudsmannen har ordet

Sommaren 2022 var vi förskonade från stora skogsbränder. Europa hade däremot stora problem och Sverige kunde bistå med hjälp.
Sveriges säkerhet i farozonen pga politiska besparingar

Styrande politiker måste satsa mer på civilförsvaret

Styrande politiker måste satsa mer på civilförsvaret, det behövs rejäla satsningar för att civilförsvaret ska fungera, inte minst högre löner!
Sveriges säkerhet i farozonen pga politiska besparingar

Radikala förbättringar måste ske i deltidsbrandmännens kollektivavtal!

Vi måste politiskt våga satsa på räddningstjänsten som i huvudsak består av deltidsbrandmän och deras kollektivavtal
Fler medlemmar gör BRF starkare

Fler medlemmar gör BRF starkare!

Varför sparas det på räddningstjänsterna? Sveriges kommuner och regioners vinst uppgick till ca 50 miljarder kronor under 2020 och beräknas landa på ca 20 miljarder för 2021!
Sveriges säkerhet i farozonen pga politiska besparingar

Utvärdering och fruktsam dialog leder Räddningstjänsten framåt

Räddningstjänsten mår bra av och växer med utvärdering, dialogen leder fram till de fina resultaten och som gör att vi lär av varandra
Ombudsmannen Brandmännens riksförbunds ombudsman Magnus Krantz

Ombudsmannen har ordet – BRF tryckte på och lönerna betalades ut några dagar senare

mbudsmannen - Covid-19 restriktionerna släpps i samhället och så även för räddningstjänsterna, skyddsombuden och arbetsgivaren bevakar ev. bakslag

Senaste inlägg