avtalsrörelsen närmar sig med stora stegarbetstidsdirektivet skapar problem

Ombudsmannen har ordet – Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Varför gör man vissa saker till att bli sämre fast man egentligen inte vill? När ska man stå upp för det som man tror på, få till en förändring och löpa linan ut? 
avtalsrörelsen närmar sig med stora stegarbetstidsdirektivet skapar problem

Politiska besparingar monterar ned Sveriges säkerhet

Sveriges säkerhet i farozonen pga politiska besparingar. Löftet om satsningar bröts och besparingar genomförs, svensk säkerhet riskeras!
avtalsrörelsen närmar sig med stora stegarbetstidsdirektivet skapar problem

EU har lösningar för räddningstjänsten som tillåter dygnstjänstgöring

EU har lösningar för dygnstjänstgöring men de som förhandlat fram det nya avtalet har inte haft brandmännens bästa i fokus.
avtalsrörelsen närmar sig med stora stegarbetstidsdirektivet skapar problem

Nya regler gällande dygnsvila blir en utmaning för svensk räddningstjänst, eller!?

Dygnsvila blir en utmaning för svensk räddningstjänsten, eller kan det omförhandlas? Och hur kommer detta att beröra deltidsbrandmännen? 
avtalsrörelsen närmar sig med stora stegarbetstidsdirektivet skapar problem

Civilplikten åter – kommer att utmana Räddningstjänsten

Tydligen behövdes ett krig i vår närhet för att öppna ögonen för politikerna. Yrvaket kan tyckas men bra att de äntligen ser det vi ser.
avtalsrörelsen närmar sig med stora stegarbetstidsdirektivet skapar problem

Distriktsombudsmännen är BRF:s förlängda arm i hela Sverige

De finns från norr till söder och gör ett väldigt bra arbete, oftast i det tysta och är samtidigt min och BRF:s förlängda arm ut i Sverige.
avtalsrörelsen närmar sig med stora stegarbetstidsdirektivet skapar problem

Tålamod och ihärdigt arbete ger resultat

Spotta på stenen så blir den till slut helt blöt betyder att trägen vinner. Magnus Krantz skriver om att envist arbeta för förändring
avtalsrörelsen närmar sig med stora stegarbetstidsdirektivet skapar problem

Ombudsmannen har ordet

Sommaren 2022 var vi förskonade från stora skogsbränder. Europa hade däremot stora problem och Sverige kunde bistå med hjälp.
avtalsrörelsen närmar sig med stora stegarbetstidsdirektivet skapar problem

Styrande politiker måste satsa mer på civilförsvaret

Styrande politiker måste satsa mer på civilförsvaret, det behövs rejäla satsningar för att civilförsvaret ska fungera, inte minst högre löner!
avtalsrörelsen närmar sig med stora stegarbetstidsdirektivet skapar problem

Radikala förbättringar måste ske i deltidsbrandmännens kollektivavtal!

Vi måste politiskt våga satsa på räddningstjänsten som i huvudsak består av deltidsbrandmän och deras kollektivavtal

Senaste inlägg