Helgen 25-26/9 genomfördes två prova-på-dagar för tjejer och kvinnor i olika åldrar på Räddningstjänsten i Piteå. Initiativtagare var deltidsbrandmannen Annette Askenryd som 2020 kontaktade sina chefer för att få genomföra dessa.

Heltidsbrandmannen Tobias Storm fick höra om projektet och ville vara med. Tanken var att det skulle ha genomförts i fjol, men pandemin gjorde att det fick skjutas upp till i höst. 
Syftet med dagarna var att bredda bilden av vem som kan vara brandman och informera om yrket. Även praktiska moment som yrket innebär fick deltagarna prova på bland annat rökdykning, slangutlägg, klippa bil, åka höjdfordon och prova på rullbandstestet. Deltagarna fick också bevittna en uppvisning av tjänstgörande skift som visade hur de agerar vid ett drunkningstillbud.
Under helgen deltog 9 tjejer i olika åldrar och det var en mycket uppskattad helg där flera av deltagarna funderat på yrket men varit fundersamma om de skulle klara av det. Efter helgen blev många inspirerade att fullfölja sina drömmar om att söka sig till Räddningstjänsten, en del som RIB:are och några av de yngre funderade på att söka SMO. En av deltagarna pluggade till brandingenjör men fick smak för det operativa yrket och funderade på om hon under utbildningen kunde kombinera studierna med en RIB-anställning. Flera menade att såna här dagar är viktiga för att få fler tjejer till Räddningstjänsten. 

Låt inte fördomar stå i vägen

RIB-anställde Annette Askenryd deltog själv på prova-på-dagar i slutet av 90-talet och det var orsaken att hon två barn senare sökte sig dit. ”Att få jobba i grupp och göra en samhällsinsats känns bra. Sen tycker jag om att det är ett fysiskt yrke där jag hela tiden lär mig nya saker” säger Annette. I dag är hon 52 år och har jobbat i snart 10 år som brandman på deltid och hon hoppas kunna locka fler tjejer att söka sig till Räddningstjänsten. För brandmannen Tobias Storm så tyckte han det var självklart att delta i dagarna efter att ha upprörts av negativa och fördomsfulla kommentarer kring kvinnliga brandmän på en Facebook-sida. På stationen i Piteå jobbar för nuvarande två tjejer på heltiden och två på RIB. Visionen är att få in fler tjejer på sikt, men det har varit svårt att få sökande. Men kanske kan prova-på-helgen locka och inspirera tjejer att ta steget?

Text: Annette Askenryd
Fler krönikor av Annette
RTJ Piteå Facebook