Jag skrev i förra numret om att 2022 har varit ett otroligt intressant och spännande år i många avseenden. BRF flyttade fram sina positioner ytterligare som den enda fackliga branschorganisationen för brandmän. 2023 kan jag redan nu våga påstå kommer bli minst lika bra.

Först tänker jag på de förändringar som vi står inför gällande civilplikten, hur stora blir de och vad innebär detta för räddningstjänsten? Pga av kriget i Ukraina gav regeringen MSB uppdraget att genomföra de åtgärder som behövs för att förbereda en aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst. Åtgärderna ska MSB redovisa för regeringen senast den 1 mars. Frågan är hur det kommer påverka brandmän inom räddningstjänsten? Här kan jag ju redan nu se stora utmaningar då det fortfarande saknas brandmän i den kommunala räddningstjänsten, vilket vi påpekat under många år. De som slutat som brandman ska alltså eftersökas för att kunna skrivas in i civilplikten. Många av de som slutat är deltidsbrandmän bla för att ersättningen är för dålig. Det kan både räddningstjänst och MSB konstatera, nu ska de alltså tillbaka.

Tydligen behövdes ett krig i vår närhet för att öppna ögonen för politikerna. Yrvaket kan tyckas men bra att de äntligen ser det vi ser. Vi har gång efter gång påtalat att det finns en brist på utbildad personal inom räddningstjänsten men även vid större insatser såsom skogsbränder m.m.

Vi är experter på vårt område och därför bör politiker lyssna på oss!

Jag hoppas och tror att satsningen på totalförsvaret kommer innebära att räddningstjänsten vidareutvecklas och blir starkare än vad den är idag. Det som är viktigt för politiken och kommande involverande myndigheter inför detta är att lyssna på de som är insatta i frågan och då tänker jag givetvis på BRF och vi står redo på spelplanen.

Avslutningsvis vill jag gärna skriva om att vi de senaste åren har fört en envis kamp om att arbetsgivarna ska stå för kostnaderna när de vill att deras arbetstagare ska genomgå utbildning till c-körkort. Fler och fler arbetsgivare står både för alla kostnader gentemot körskolan och samt för den enskildes nerlagda arbetstid. Den positiva förändringen beror på att BRF fått in det i det cen-trala avtalets redogörelsetext. Arbetsgivarna har också förstått att den utbildningen är som vilken annan som helst, och den ska man betala för!
Men en annan sak som vi tror spelar roll är att räddningstjänsterna pratar med varandra i den här frågan. De vill inte verka sämre än den som betalar fullt ut och då blir det ett positivt grupptryck.

Som alltid så är tålamod en dygd och nu går vi vidare med stor ödmjukhet och gör positiv skillnad i många andra frågor, igen!
Ta väl hand om er!
Magnus

Fler texter av Ombudsmannen Magnus Krantz
Firefighters.se