Ledningsträning stärker räddningstjänstens kompetens

Ledningsträning stärker Räddningstjänstens kompetens

Ledningsträning stärker Räddningstjänstens kompetens, nu finns en ny ledningsträningsanläggning i Boden med så realistisk träning som möjligt
Satelliter övervakar skogsbrand och kan direktlarma SOS Alarm

Satelliter övervakar skogsbrand och kan direktlarma SOS Alarm

Satelliter hjälper till med skogsbrandsbevakning, upptäcker de en brand går larm direkt via SOS Alarm till Räddningstjänsten.
Donald Trump invald

Så blev Donald Trump brandchef

Donald Trump utnämndes till brandchef i Oregon. Utnämningen skedde med en tolvsidig tärning, Trumps namn lämnades in på skoj inför röstningen.
suicide zero, psykisk ohälsa

Du är livsviktig – Suicide Zero

Brandkåren i Norra Dalarna åker runt till skolor för att besöka sjundeklassare pratar de om att förebygga brand men också om psykisk ohälsa.
gamla skumtankar ska inte återfyllas

Gamla skumtankar måste skrotas, inte återfyllas

o Andersson skriver i sin senaste krönika att gamla skumtankar måste skrotas, om de återfylls så fortsätter det farliga PFAS att spridas.
Nominera kandidater till valberedningen

Valberedningen utser kandidater till en aktiv och vital förbundsstyrelse

Brandmännens Riksförbund välkomnar alla till förbundsstyrelsen. Enskild medlem, klubb, avdelning, distrikt samt förbundets valberedning har rätt att nominera. Förbundsstyrelsen kan inte påverka valberedningens arbete.
Effekter på miljön från kontaminerat släckvatten

MSB:s nya vägledning om att arbeta med kontaminerat släckvatten

Kontaminerat släckvatten bör inte spridas till mark eller i yt- och grundvatten. MSB ger ut ny vägledning om hantering av släckvatten.
klimakteriet stoppade deltidsbrandmannen lotta

Klimakteriet satte stopp för deltidaren Lotta Hedström

Klimakteriet ger symtomen som varierar mycket från person till person, ibland blir de så stora att de blir problem som påverkar ens yrkesliv.
översvämningarna i Jönköping ska utredas av länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska utreda översvämningarna i Jönköping

Översvämningarna i Jönköping under januari månad 2023 ska utredas av Länsstyrelsen. Rapportering ska ske till MSB inom sex månader
lilla krisinfo, krisinformtion för barn

Lilla Krisinfo informerar barn och unga om samhällskriser

0
Lilla Krisinfo ska nå barn i åldrarna 8 till 15 år och hjälpa dem att bli bättre förberedda för kris

Senaste inlägg