Bo Andersson skriver i sin senaste krönika att fler åtgärder måste till för att stoppa utsläppen av evighetskemikalien PFAS. Bl.a. måste gamla skumtankar skrotas, återfylls de så fortsätter PFAS att spridas. Kartan visar var PFAS produceras i Europa, platser där det fortfarande används, platser där man upptäckt kontaminering samt platser som sannolikt är förorenade – spridningen är alarmerande.

Kartan pekar ut 20 tillverkare som syntetiserar PFAS för att sedan används inom många sektorer. Det finns drygt 17 000 platser med upptäckt kontaminering. Här har prover har tagits mellan åren 2003–23 i syfte att upptäcka PFAS i vatten, mark eller levande organismer. Nivåerna ligger från 10 nanogram per liter och uppåt.
Det finns 232 registrerade användare som använder kemikalien för att tillverka speciella plaster, färger och lacker, bekämpningsmedel, vattentäta textilier, andra kemikalier, etc. Ca 21 000 platser förmodas vara förorenade, de är dock inte bekräftade med provtagning. Platserna har nu eller tidigare haft dokumenterad industriell verksamhet som både använder och avger PFAS. Till exempel så är militära baser stora användare av brandsläckningsskum. Viss plasttillverkning, sk fluorpolymerer, kräver också användning av PFAS. 

Kemikalieinspektionens skriver på sin hemsida att:
PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Ett par tusen platser med hälsofarliga nivåer

Över 2 100 platser har en koncentration på 100 nanogram per liter med PFAS, dvs den nivå som experter anser vara hälsofarlig. Oftast utförs ett tiotal eller hundratals provtagningar vid de platserna som anses mycket kontaminerade. De över 2 100 platserna som anses ha hög koncentration är framräknade genom en sammanslagning av flera närliggande mätningar. Det sammanslagna värdet gör det svårt att exakt peka ut exakt plats för kontamineringen. 

Uppmätta utsläpp av PFAS i Europa

Som privatperson kan du minska din konsumtion av produkter som innehåller PFAS, Naturskyddsföreningen har information om det på sin hemsida bl.a. HÄR och HÄR

Text och grafik: Fredrik Persson, Källa: Le Monde, Foto: RDNE Stock project
Firefighters.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here