Valberedningen uppgift är att lägga förslag på kandidater till BRF:s förbundsstyrelse. På höstens kongress röstas kandidaterna fram som ska ta plats i styrelsen. Alla medlemmar, avdelningar, klubbar, distrikt och valberedningen får nominera.

Swedish Firefighters kontaktade valberedningens ordförande Ulf Hägglund för att få veta mer om hur valberedningen arbetar. Det sitter fyra medlemmar i BRF:s valberedning och den är fri från förbundsstyrelsens insyn. Det är en mycket viktig uppgift att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner eftersom en styrelse blir inte bättre än sina ledare.

Valberedningen är direkt underställd medlemmarna och arbetar för medlemmarnas bästa, du som medlem bör därför engagera dig i att nominera om du känner till en bra kandidat. Självklart ska du höra efter med personen först innan du nominerar. Ju fler nomineringar desto bättre möjligheter för valberedningen att ta fram en vital och kompetent styrelse.

Alla är välkomna i förbundsstyrelsen

Män, kvinnor, människor med olika bakgrund, religion och läggning. Gärna från hela landet, från de mindre deltidsstationerna till stationerna i storstäderna. Förbundsstyrelsen välkomnar olika kompetenser. Man kan vara driven i organisationsjobb eller novis och är intresserad av att lära sig. Valberedningen ser personligheten som viktig, man måste kunna ta mot och medgångar. Det är viktigt att förstå att styrelsen arbetar med allas frågor och inte enbart med de som rör ens egen station. Även om man inte får sin vilja igenom så gäller det att kunna arbeta med frågor man inte håller med om.

En kompetent styrelse ger ett starkt fackförbund

När nomineringarna gåtts igenom så ska valberedningen ge förslag till en fungerade och aktiv förbundsstyrelse och revisionsutskott. Det sker vid höstens kongress och där sker också processen där den nya förbundsstyrelsen röstas fram. Fackförbundets styrelse för medlemmarnas talan, att nominera är en chans att påverka hur facket ska arbeta för sina medlemmar.
På BRF:s hemsida finns blankett att använda för nominering, det går även att maila direkt till valberedningen. Nomineringen är öppen tom 1:a september.
Vänta inte med att nominera, valberedningen arbetar löpande med att kontakta de nominerade samt de som nominerar.

Så här fördelas posterna i förbundsstyrelsen
• 1 st förbundsordförande
• 1 st förste vice förbundsordförande
• 1 st andre vice förbundsordförande
• 7 st ordinarie ledamöter
• 3 st ersättare till förbundsstyrelsen
2/3 av Förbundsstyrelsen skall vara branschverksamma, 7 st ordinarie och 2 st ersättare.

Revisionsutskott
• 1 st ordförande
• 1 st sekreterare
• 1 st ersättare

Rätt att nominera har
• Enskild medlem
• Klubb
• Avdelning
• Distrikt
• Förbundets valberedning

Tidsgräns för nominering
FS har beslutat att nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast 1 september 2023. Här nominerar du!

Fredrik Persson
Firefighters.se
Brandmännens Riksförbund