Sverige har fått en ny anläggning för ledningsträning. Den drivs av Räddningstjänsten i Boden och Räddningstjänsten i Luleå har varit medfinansiär. Reaktionerna har bara varit positiva.

Under våren har de första övningarna för ledningsträning genomförts med följande deltagare: Två styrkeledare SL från Boden och två från Luleå plus en insatsledare IL som är gemensam resurs i Luleå, Boden och Jokkmokk. Två SL har agerat SL och två har agerat RDL under sammanlagt fyra övningar per dag. Alla SL har bytt roller, först SL på plats sedan förstärkande SL och även RDL. Vakthavande befäl VB har varit inbjudna till att agera VB men också se på för att lära.

Övningarna ska vara så realistiska som möjligt

Framkörningsrummet består av en dator med skärm samt en stol. Den som övar ser en film från brandstationen till övningsobjektet. Sirenerna ligger på för att få både störmoment och likna verkligheten. Avslutningsbilden på filmen är densamma som den som finns i första rummet vid framkomst. Innan den som övar förväntas den övande lämna en vindruterapport innan hen lämnar ’’brandbilen”.

Fastigheterna som ingår i övningarna är avbildade från fyra vyer, varje vy visas i ett spelrum. För att spegla verkligheten så är fördröjningar inlagda mellan rummen. Bla startas en timer vid förflyttning mellan rummen, den lägger till den tid förflyttningen skulle ta i verkligheten. I övningarna finns det även motspelare som fysiskt möter de övande och agerar. Rökdykarledare medverkar också i spelet för att ge så verklig känsla som möjligt.

Varje rum är kameraövervakat med både ljud och bild och kan ses från spelledarrummet. Det finns också möjlighet till att spara bild och ljud för utvärdering.

Behovet av ledningsträning finns och kritiken har varit positiv

Kristoffer Stigson är en av de som arbetat med att bygga upp anläggningen. Kristoffer har arbetat 25 år i Räddningstjänsten och flyttade nyligen från Skåne till Boden i Norrbotten. Han berättar att:
– Under tiden jag jobbade med befälsutbildningar i Räddningstjänsten Syd föddes iden att använda FireStudio på ett mer realistiskt sätt. Det resulterade i att vi byggde en anläggning med tre spelrum. När jag började jobba i Boden fick jag möjligheten att bygga en ny anläggning och givetvis tog jag med mig erfarenheten från den som byggdes i RSYD. Grundtanken har hela tiden varit att göra anläggningen på ett sådant sätt att den övande ska få en upplevelse så lik verkligheten som möjligt, allt från att det tar tid att gå runt ett hus till att vi använder oss av bilder från verkliga objekt i vårt stationsområde.

Vad har ni haft för budget? 

– Själva utrustningen för att köra FireStudio med datorer, program och skärmar kostade ungefär 120 000, sen har lokalerna byggts om för ca 40 000 kr.

Hur många personer har ni kapacitet att träna per övningstillfälle? 

– Det som sätter gränserna är egentligen lokalerna. Vid de först övningarna vi körde så övades 4 SL och en IL plus ett VB.

Vilken respons har ni fått? 

– Det finns ett uppdämt behov av att öva befäl i hela Sverige, tror jag, inte minst i mindre kommuner. Reaktionerna när vi börjar öva har bara varit positiva och de övande har lätt att leva sig in i spelen vilket gör resultatet bättre.

Hur har ni tänkt när ni skapat olika scenarion? 

– Vi har utgått från den riskbilden vi har i vår region och börjat med att göra spel för ”vardagshändelser”. Vi har gjort upp en plan där vi ska öva alla heltidsbefäl minst två gånger per år och RIB befälen minst en gång per år. Scenariona kommer att följa en plan där vi kommer fokusera på olika delar t ex har vi börjat med fokus på uppstart, framkomst och lägesrapport. Vidare kommer vi lägga mer fokus på Riskbedömningar, sektorsindelning mm

Ledningsträning för räddningstjänsten

Text och grafik: Fredrik Persson
Firefighters.se