Skumvätskor innehåller PFAS som är en grupp ämnen och är mycket farliga för hälsa och miljö. Det har inventerats, samlats in och destruerats skumvätska med PFAS så att det inte hamnar i miljön. Projektet fortsätter hela 2023 för att minska risken för att PFAS kommer ut i miljön.

Kommunal Räddningstjänst har rapporterat 310 ton skumvätska som innehåller PFAS och projektet har som mål att samla in allt.
I 50 år har Räddningstjänsten i Sverige använt skumvätskor med PFAS. Skummet används framför allt vid olyckor med olja, bensin och kemikalier. 

Det är ett viktigt projekt som har lyckats bra, risken för att skummet kommer ut i miljön har minskat. Kostnaden för att samla in skum till destruering är bra mycket mindre än kostnaden för sanering av kontaminerat område. Hittills har det kostat ca sex miljoner att samla in skummet. Bo Andersson beskrev i SFF:4-23 att saneringskostnaden vid Kistinge utanför Halmstad landar på minst 900 miljoner och beräknas pågå i 5 år, det finns heller inga garantier för att det helt kommer att lyckas. Det finns flera utsläpp i Sverige som bör saneras och då landar vi sannolikt på flera miljarder kronor.

Fredrik Persson, Källa: MSB
Firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here