klimakteriet stoppade deltidsbrandmannen lotta

Klimakteriet satte stopp för deltidaren Lotta Hedström

Klimakteriet ger symtomen som varierar mycket från person till person, ibland blir de så stora att de blir problem som påverkar ens yrkesliv.
Nominera kandidater till valberedningen

Valberedningen utser kandidater till en aktiv och vital förbundsstyrelse

Brandmännens Riksförbund välkomnar alla till förbundsstyrelsen. Enskild medlem, klubb, avdelning, distrikt samt förbundets valberedning har rätt att nominera. Förbundsstyrelsen kan inte påverka valberedningens arbete.
Åtgärder som stärker höjd beredskap för räddningstjänsten

Åtgärder som ska stärka Räddningstjänsten under höjd beredskap

Höjd beredskap kräver mer resurser för att kunna fortsatta utvecklingen av den kommunala räddningstjänstens roll inom det civila försvaret
Effekter på miljön från kontaminerat släckvatten

MSB:s nya vägledning om att arbeta med kontaminerat släckvatten

Kontaminerat släckvatten bör inte spridas till mark eller i yt- och grundvatten. MSB ger ut ny vägledning om hantering av släckvatten.
lilla krisinfo, krisinformtion för barn

Lilla Krisinfo informerar barn och unga om samhällskriser

0
Lilla Krisinfo ska nå barn i åldrarna 8 till 15 år och hjälpa dem att bli bättre förberedda för kris
översvämningarna i Jönköping ska utredas av länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska utreda översvämningarna i Jönköping

Översvämningarna i Jönköping under januari månad 2023 ska utredas av Länsstyrelsen. Rapportering ska ske till MSB inom sex månader

Senaste inlägg