Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

BRF gör skillnad – igen!

BRF gör skillnad för vi har kunskap i och kring lagar, regler och avtal och det ger en automatiskt fördel vid tvister och förhandling
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Semesterlagen och kollektivavtal är tydliga med vad som gäller

BRF:s Ombudsman tar upp a-kassefrågan, semesterplanering och ersättning vid insats utanför eget område – vad är det som som gäller?
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Ombudsmannen har ordet – Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Varför gör man vissa saker till att bli sämre fast man egentligen inte vill? När ska man stå upp för det som man tror på, få till en förändring och löpa linan ut? 

Ny central ombudsman hos Brandmännens Riksförbund

central ombudsman hos Brandmännens Riksförbund, Magnus Krantz, eslöv, räddningstjänsten i eslöv, deltidsbrandmän
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Nya regler gällande dygnsvila blir en utmaning för svensk räddningstjänst, eller!?

Dygnsvila blir en utmaning för svensk räddningstjänsten, eller kan det omförhandlas? Och hur kommer detta att beröra deltidsbrandmännen? 

Focusområde arbetsmiljö!

Ombudsmannen på BRF återger i Swedish Firefighters under den överskriften goda exempel på fackligt arbete. Det kan vara både heltids- och deltidsfrågor. Det handlar...
Ombudsmannen Brandmännens riksförbunds ombudsman Magnus Krantz

Ombudsmannen har ordet – BRF tryckte på och lönerna betalades ut några dagar senare

mbudsmannen - Covid-19 restriktionerna släpps i samhället och så även för räddningstjänsterna, skyddsombuden och arbetsgivaren bevakar ev. bakslag
Fler medlemmar gör BRF starkare

Brandmännens Riksförbund är det enda rätta!

Brandmännens Riksförbund, det enda rätta! BRFs ombudsman Magnus Kranz i Swedish Firefighters nr:1 2021 tar även oupp Digitala plattformar

Ombudsmannen har ordet 

Magnus Krantz är central ombudsman
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Politiska besparingar monterar ned Sveriges säkerhet

Sveriges säkerhet i farozonen pga politiska besparingar. Löftet om satsningar bröts och besparingar genomförs, svensk säkerhet riskeras!

Senaste inlägg