Sedan min text i föregående nummer av Swedish Firefighters har vi ett annat världsläge. Det är fruktansvärt men ändå en sanning, helt plötsligt så står vi under ett större hot från Ryssland än tidigare bara för att vi vill förstärka vårt försvar på olika sätt. 

Vi kan både se, läsa och höra de heroiska insatser som många gör. Som brandman blir jag såklart oerhört påverkad av bilder på personal i den ukrainska räddningstjänsten som får arbeta med arbetsuppgifter man verkligen aldrig hade önskat eller kunnat förställa sig innan man blev brandman. För att inte tala om vilka följdeffekter detta kommer att få för deras liv framöver och givetvis många andras också.   

I kontrast till detta så flyter var och ens eget liv på, dock inte som inget har hänt men ändå. Vi ser effekter i form av dyrare driv- och livsmedel och nyss kom det ett stödpaket på 14 miljarder för att hantera detta, vilket är bra i sig. 

Såklart ska regeringen gå in och se till så att Sverige kan fungera oavsett om det är pandemi eller krig som påverkar. Men ibland önskar jag att vi behöver ha en annan framförhållning och långsiktiga tankar oavsett vad det handlar och om det är möjligt. Som ni säkert anar så pratar jag om räddningstjänsten och dess långsiktighet i förhållande till att vårt civil- och totalförsvar ska rustas upp. 

Våga satsa för att vinna!

Räddningstjänsten och dess verksamhet styrs av en lagstiftning som säger lika skydd för alla. Räddningstjänsten ska upprätta ett handlingsprogram som definierar hot- och riskbild. Utifrån det bestäms bland annat den operativa insatsförmågan, men fråga är om den kommer att kunna bestå med de orosmoln på himlen i form av rekryteringssvårigheter av deltidsbrandmän? 

De flesta som är involverade inom svensk räddningstjänst berättar om problemen med att rekrytera deltidsbrandmän. Man har gjort olika försök inom räddningstjänster och kommuner och ibland lyckas det, men det görs alldeles för lite. Det man inte har försökt med är radikala förbättringar i kollektivavtalet för deltidsbrandmän, dvs höja lönerna och statusen på yrket. Nu befinner vi oss i ett prekärt läge och man måste politiskt våga satsa på räddningstjänsten som i huvudsak består av deltidsbrandmän och då deras kollektivavtal. Det är en lagstadgad verksamhet och den kostnaden som en satsning skulle innebära får man tillbaka i form av räddade människoliv, miljö och egendom. Dessutom skapas ett bättre och likvärdigt skydd för alla. I en lönerörelse duger det inte att förhålla och gömma sig bakom att en satsning vore orättvis mot andra yrkesgrupper i samhället eller mot den svenska modellen. 

RiB-22

I skrivande stund befinner sig BRF i centrala kollektivavtalsförhandlingar för deltidsbrand-männen och vi har varit väldigt tydliga i vårt yrkande till nytt avtal. Avtalet måste förändras, förbättras och förtydligas, det återstår många förhandlingar innan vi nått vårt mål. Än så länge har vi har vi bara inlett processen men vi märker att vi tänker rätt då vi kan se att nya medlemmar har tillkommit och det stärker oss i kampen. 

Kunskap är makt!

I tidigare texter har jag påtalat att kunskap är makt. När nya avtal skrivs så gäller det att känna till vilka förändringar som gjorts, BRF visste att det hade skett förändringar i AB 20 gällande förläggning av semester. Medlemmar på en heltidsstation uppmärksammade felaktigheter gällande utebliven ersättning kring förläggningen av semesterschema. BRF begärde då överläggning i ärendet och efter en tid så återkom arbetsgivaren som gav BRF rätt och därmed så blev det en härlig slant i börsen och mycket tacksamma medlemmar! Detta ärende skrivs det för övrigt om i detta nummer av vår distriktsombudsman Per Persson.  

Ta hand om er!
Magnus Krantz, Central Ombudsman BRF
Firefighters
Brandmännens Riksförbund

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here