Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

EU har lösningar för räddningstjänsten som tillåter dygnstjänstgöring

EU har lösningar för dygnstjänstgöring men de som förhandlat fram det nya avtalet har inte haft brandmännens bästa i fokus.
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Nya regler gällande dygnsvila blir en utmaning för svensk räddningstjänst, eller!?

Dygnsvila blir en utmaning för svensk räddningstjänsten, eller kan det omförhandlas? Och hur kommer detta att beröra deltidsbrandmännen? 
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Civilplikten åter – kommer att utmana Räddningstjänsten

Tydligen behövdes ett krig i vår närhet för att öppna ögonen för politikerna. Yrvaket kan tyckas men bra att de äntligen ser det vi ser.
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Distriktsombudsmännen är BRF:s förlängda arm i hela Sverige

De finns från norr till söder och gör ett väldigt bra arbete, oftast i det tysta och är samtidigt min och BRF:s förlängda arm ut i Sverige.
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Tålamod och ihärdigt arbete ger resultat

Spotta på stenen så blir den till slut helt blöt betyder att trägen vinner. Magnus Krantz skriver om att envist arbeta för förändring
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Ombudsmannen har ordet

Sommaren 2022 var vi förskonade från stora skogsbränder. Europa hade däremot stora problem och Sverige kunde bistå med hjälp.
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Styrande politiker måste satsa mer på civilförsvaret

Styrande politiker måste satsa mer på civilförsvaret, det behövs rejäla satsningar för att civilförsvaret ska fungera, inte minst högre löner!
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Radikala förbättringar måste ske i deltidsbrandmännens kollektivavtal!

Vi måste politiskt våga satsa på räddningstjänsten som i huvudsak består av deltidsbrandmän och deras kollektivavtal
Fler medlemmar gör BRF starkare

Fler medlemmar gör BRF starkare!

Varför sparas det på räddningstjänsterna? Sveriges kommuner och regioners vinst uppgick till ca 50 miljarder kronor under 2020 och beräknas landa på ca 20 miljarder för 2021!
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Utvärdering och fruktsam dialog leder Räddningstjänsten framåt

Räddningstjänsten mår bra av och växer med utvärdering, dialogen leder fram till de fina resultaten och som gör att vi lär av varandra

Senaste inlägg