Årets sista artikel och därmed får det också bli en kort tillbakablick på 2023. Ett år som till stor del präglats av arbetstidsdirektivet och dess eventuella effekter. BRF insåg tidigt att detta skulle bli ett bekymmer av stora mått och tyvärr fick vi rätt. 

Vi har gjort vår ståndpunkt tydlig och det är att man måste hitta undantag liknande som nu finns i Bilaga R, dvs möjligheten till dygnstjänstgöring. Det blev en överenskommelse om att kunna söka dispens, men vem kommer söka, vem får och hur länge? Detta ger en arbetsmiljö som är undermålig, för även om man får dispens så finns ju fortfarande oron inför framtiden kvar. Nu finns visserligen förhoppningen kvar att förhandlingarna till Bilaga R ska mynna ut i möjligheten till dygnstjänstgöring och hoppet är ju det sista som överger en. 

BRF är starka och vi blir starkare då vi under det senaste året kan konstatera att lokala avdelningar och lokalt förtroendevalda ökar. Det är viktigt men också glädjande då man ser effekterna av att engagera sig. Man ser över de avtal man har med arbetsgivaren och förhandlar nya, bevakar medlemmarnas intressen i såväl fackliga frågor men även i arbets-miljöfrågor. Med denna styrka når vi också fackliga framgångar och en del av de kan ni läsa om på annat ställe i detta nummer.

BRF är delaktiga i en del projekt och ett sådant projekt är MSB:s ”Personalförsörjning deltidsbrandmän” där vi aktivt medverkat då vi har stor kunskap i ämnet. Projektet syftar till att ge arbetsgivare stöd och åtgärder för rekrytering av deltidsbrandmän men det är precis lika viktigt att behålla den personal man har. Dels för att kunna hålla beredskapen enligt handlingsprogrammet men också med sikte på framtiden då staten tydligt sagt att civil-försvaret ska byggas upp och där ingår räddningstjänsten. Relaterat detta – till ett av våra ärenden – så har politiken gjort precis tvärtom. De har beslutat om nerläggning av en brandstation och det kommer bli uppsägningar av personal. Ett beslut baserat på ekonomiska besparingar och detta ska inte få hända då staten säger – bygg upp! Men nu är ju räddnings-tjänsten inte statlig utan kommunal och då kan detta hända.

Avslutningsvis så har BRF haft kongress där jag blev vald till 1:e vice förbundsordförande. Ett oerhört hedrande uppdrag som jag går in i med stor tillförsikt och det ska bli väldigt spännande att bidra till att göra BRF större och starkare. Det valdes även ny förbunds-ordförande i form av Anders Cederberg och Peter Bergh som varit ordförande i många år har klivit av rollen men inte ifrån BRF vilket är bra. 

Nu tar vi sikte på 2024 där vi bland annat ska förhandla nytt RIB-avtal men även fortsätta bygga vår verksamhet större och starkare! 

God Jul och Gott Nytt År!
Magnus Krantz
Fler texter av Magnus Krantz
Brandfacket

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here