RiB-22, ett nytt kollektivavtal är klart för deltidsbrandmännen. En dom i ärendet kring § 25a i Lagen om anställningsskydd (LAS) kom 11:e maj, den gick BRF:s väg och finns att läsa på BRF:s hemsida.

Efter många och långa förhandlingar nådde parterna en överenskommelse och avtalet är tvåårigt fram till och med den 30 april 2024. BRF hade lagt ner en hel del energi inför förhandlingarna och vi hade förhoppningar att våra styrande politiker skulle skjuta till pengar för rejäla satsningar. Satsningar uteblev och vi har redan startat processen för att uppvakta de politiker som styr. För om politikerna inte förstår konsekvenserna av uteblivna satsningar på civilförsvaret så ska vi lära dem det. 

Det har dykt upp en del åsikter om avtalet men hur man framför dem och på vilka grunder kommer jag nog alltid att fundera över. Att vara kaxig bakom tangentbordet och kalla BRF för fega jävla stackare leder ingenstans. Det som för oss framåt är en mogen och sansad debatt, en diskussion på samma sätt vi skulle göra i fikarummet. Att samtala tillsammans och tänka efter innan man för fram sin åsikt. Helt enkelt – vett och etikett på nätet!
En del andra har kontaktat oss och när jag har förklarat hur den svenska lönemodellen och ”märket” fungerar så säger de oftast, jaha, och så förstår de allt man säger och har fått en helt annan insikt i hur det egentligen förhåller sig.
Några har valt att lämna BRF, vilket är självklart upp till var och en själv. Men poängen med att tillhöra ett fackförbund är att vi blir starkare när vi är fler. Kollektivavtal är långt ifrån de enda frågor vi arbetar med, även om en del ser det som viktigast. Hur blir det tex vid lokala förhandlingar eller om någon behöver facklig hjälp och står utanför BRF, det kan vara svårt eller rent av omöjligt att ensam stå upp mot arbetsgivaren. Och var ligger solidariteten i att åka snålskjuts, ”money talks” är både kortsiktigt och borde vara ett moraliskt dilemma.

Ett fall där medlemskapet i BRF visar sin styrka är där fyra deltidare, alla är medlemmar i BRF, åberopar högre sysselsättningsgrad enligt § 25a LAS i samband med att deras arbetsgivare söker heltidsbrandmän. Alla fyra blir nekade och det går till lokal förhandling som avslutas i oenighet. Det beslutas att BRF ska driva detta vidare och det hamnar så småningom i AD (Arbetsdomstolen) med huvudförhandling i mars 2022. Domen som kom den 11 maj och är positiv för våra medlemmar, viktig för framtiden och ett resultat av gediget lokalt och centralt fackligt arbete tillsammans med våra arbetsrättsjurister. BRF kommunicerade ut domen via medlemsbrev, hemsida och sociala medier. Noterbart är att både positiva och negativa kommentarer lyser med sin frånvaro, positiv respons peppar både medlemmar och BRF att kämpa när det uppstår problem med arbetsgivaren.

Ta hand om er och trevlig sommar!
Magnus
Brandmännens Riksförbund
Fler artiklar från ombudsmannen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here