Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Distriktsombudsmännen är BRF:s förlängda arm i hela Sverige

De finns från norr till söder och gör ett väldigt bra arbete, oftast i det tysta och är samtidigt min och BRF:s förlängda arm ut i Sverige.
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Nya regler gällande dygnsvila blir en utmaning för svensk räddningstjänst, eller!?

Dygnsvila blir en utmaning för svensk räddningstjänsten, eller kan det omförhandlas? Och hur kommer detta att beröra deltidsbrandmännen? 
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Tålamod och ihärdigt arbete ger resultat

Spotta på stenen så blir den till slut helt blöt betyder att trägen vinner. Magnus Krantz skriver om att envist arbeta för förändring
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

EU har lösningar för räddningstjänsten som tillåter dygnstjänstgöring

EU har lösningar för dygnstjänstgöring men de som förhandlat fram det nya avtalet har inte haft brandmännens bästa i fokus.
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Utvärdering och fruktsam dialog leder Räddningstjänsten framåt

Räddningstjänsten mår bra av och växer med utvärdering, dialogen leder fram till de fina resultaten och som gör att vi lär av varandra
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Semesterlagen och kollektivavtal är tydliga med vad som gäller

BRF:s Ombudsman tar upp a-kassefrågan, semesterplanering och ersättning vid insats utanför eget område – vad är det som som gäller?
Ombudsmannen har ordet: Varför kan vissa saker inte bli bättre och sedan förbli bra?

Radikala förbättringar måste ske i deltidsbrandmännens kollektivavtal!

Vi måste politiskt våga satsa på räddningstjänsten som i huvudsak består av deltidsbrandmän och deras kollektivavtal
Fler medlemmar gör BRF starkare

Brandmännens Riksförbund är det enda rätta!

Brandmännens Riksförbund, det enda rätta! BRFs ombudsman Magnus Kranz i Swedish Firefighters nr:1 2021 tar även oupp Digitala plattformar

Brandmännen kände fara för sitt liv – när är det nog?

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Ombudsmannen har ordet 

Magnus Krantz är central ombudsman

Senaste inlägg