Under sommaren som gått har räddningstjänsterna överlag varit förskonade från stora skogsbränder. Det beror säkert på att vi är bättre förberedda nu än tidigare och kan sätta in stora och rätt resurser direkt. Värre blev det för andra delar av Europa och det är glädjande att vi kan erbjuda tillbaka den hjälp vi fick 2018.  

För egen och BRF:s del kan man se tillbaka på ett halvår med mycket arbete i samband med ett nytt avtal för deltidsbrandmännen. Vi drev även ett ärende i Arbetsdomstolen gällande LAS 25a som avgjordes till vår fördel. Ni kan läsa mer om den processen i det här numret. Domen är prejudicerande och säger att en deltidsbrandman är en deltidsanställd arbetstagare och inget annat! Ett viktigt ställningstagande som innebär att en deltidsbrandman ska omfattas av samma rättigheter som alla andra anställda, vilket vi i BRF ser att det inte alltid efterlevs. 

Jag brukar försöka sätta mig in i arbetsgivarens situation och om man inte har kunskap i och kring lagstiftningen så behöver man nog backa hem, tänka igenom nästa steg innan man uttalar sig och förklarar oenighet i en förhandling. I det här fallet gick BRF till domstol och det är frågan om arbetsgivaren trodde att vi skulle göra det.  

En reflektion kring detta är hur ärenden egentligen hamnar i huvudförhandling i AD och ska det verkligen behöva gå så långt? Både ja och nej, samtidigt är det viktigt att få ett klargörande i ärenden som är viktiga både för BRF men framför allt för våra medlemmar. Vår lilla men kraftfulla organisation kan hantera detta och att återigen få rätt i AD är en tydlig markering att vi kan, vill och vågar stå upp när det så krävs!

Det var dåtid och nu lägger vi fokus på framtiden där det finns det en del spännande att se fram emot. Under september blir det uppstart för det partsgemensamma arbete gällande arbetsmiljö och utbildning för RiB:are. Det ska genomföras med SKR/Sobona samt Vision och Kommunal, arbetet har kommit till stånd genom påtryckningar från BRF i den senaste avtalsförhandlingen. Det är ett mycket viktigt arbete, jag hoppas verkligen att det över tid sätter avtryck i räddningstjänsterna men det kommer att kräva insatser av arbetsgivarna för att det ska bli bra. BRF, med sina stora kunskaper, kommer kunna tillföra massor kring dessa områden, jag får anledning att återkomma i detta. 

Som avslutning vill jag beröra ämnet blåljussabotage och de straff som nu delats ut. Åklagarna hade yrkat på stränga straff och det blev en klar straffskärpning. Det är såklart bra, det kan inte vara tillåtet att kasta sten mot blåljusverksamhet, väljer man ändå att göra det ska straffen vara hårda. Ett antal domar domar är överklagade och hur kommer domstolarna se på det? Kommer de att fastställa, mildra eller öka på strafflängden? Ja, vi får se framåt hösten och BRF följer detta noggrant. 

Ta väl hand om er!
Magnus
BRF, Brandmännens Riksförbund
Mer att läsa av Ombudsmannen