Semestern är slut och batterierna är laddade! Den gångna sommaren blev inte alls så varm som den förutspåddes och därmed inte heller några större skogsbränder som vi fanns i beredskap för. Istället har vi åter en gång fått se vad enorma regnmängder kan ställa till med. Räddningstjänsten och övriga samhället måste ha beredskap för alla typer av väder.

BRF står inför en minst sagt händelserik framtid med förberedelser inför nytt RIB-avtal, arbetstidsdirektivets införande men även BRF:s kongress i oktober där det ska väljas en ny förbundsstyrelse för de kommande fyra åren. De kommande fyra åren låter ju väldigt långt in i framtiden men faktum är att tiden går fort och jag har snart varit central ombudsman i, just det, fyra år! En oerhört intressant, spännande men framför allt lärorik tid.

När detta nummer finns i er hand så har vi äntligen kunnat sjösätta vår nya utbildning för skyddsombud. Det blir skyddsombud inom Gästrike räddningstjänst som blir först ut och fler räddningstjänster har visat sitt intresse. Förutom utbildning för skyddsombud så växer BRF, fler och fler medlemmar ansluter och verkligen inser vinningen med att tillhöra BRF.

Fler och fler medlemmar ansluter och inser verkligen vinningen med att tillhöra BRF.

Dock så finns det ett par orosmoln som jag vill belysa och det är arbetstider och ekonomi. Det är klarlagt från regeringshåll att totalförsvaret, i vilket civilförsvaret och räddningstjänsten ingår, ska stärkas. Vilka effekter kommer då det ”nya” arbetstidsdirektivet att innebära för svensk räddningstjänst och bemanningen i stort? Personal som arbetar på AB ska förändra sin arbetstid from den 1 oktober och deras dygnstjänstgöring försvinner. De nya arbetsdirektiven har tyvärr redan inneburit negativa effekter på en del håll. Vilka fler effekter kommer vi få se när heltidarna eventuellt inte får arbeta dygn längre? 

Det andra orosmolnet är som sagt ekonomin. I nr:2 2023 av SFF skrev jag att en räddningstjänst stod inför nerdragningar, både station- och personalmässigt pga ekonomin. Glädjande då, var att politiken beslutade att nyttja eget kapital för att driva nuvarande verksamhet vidare. Beslutet baserades på att det skulle innebära för stora risker och skapa för stora följdeffekter att genomföra dessa besparingar. Tyvärr höll det beslutet endast i tre månader och i juni gjorde man helt om och beslutade istället att besparingarna skulle genomföras.

Räddningstjänsten vill alltså av ekonomiska skäl genomföra en omorganisation, det är heller ingen nyhet att kommunerna i Sverige har en klart ansträngd ekonomis. Samtidigt måste de ansvariga politikerna i en räddningstjänst förstå att detta är en lagstadgad verksamhet som styrs av ett handlingsprogram som de själva beslutat om. Nu tar man alltså aktivt ett ställningstagande som strider mot det egna beslutade handlingsprogrammet och väljer att försämra förmågan som ska hjälpa sina kommuninvånare, hur tänkte man? Vad säger då MSB om detta utifrån Lagen om skydd mot olyckor, LSO? I skrivande stund vet vi inget om det men MSB är tillskrivna och yttrande kommer.

Ytterligare en infallsvinkel är att svensk räddningstjänst förändrats i ledningsstrukturen till att bli större och bättre men numerären ibland är densamma eller mindre. Dessutom inrättas det frivilliga resursgrupper vilket i sig är bra men hur mycket pengar lägger kommunerna på detta? Tror man dessutom att frivilligheten ska eller kan ersätta utbildade brandmän så tror man fel.

En annan intressant aspekt i detta är att MSB fått i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att trygga personalförsörjningen genom att rekrytera men också behålla de deltidare som finns. Hur kan man välja att gå emot strömmen och säga upp utbildade brandmän för att pengarna inte räcker till och kommer de tillbaka när det finns mer pengar? Här kan vi prata om att ta ett steg framåt från MSB men arbetsgivaren går minst två steg tillbaka. Följdfrågan blir alltmer tydlig, ska räddningstjänsten fortsätta vara kommunal eller bör den övergå i statlig regi? Skulle statlig regi stoppa utarmningen, hjälpa de ekonomiskt svagare kommunerna och skulle då civilförsvarsuppbyggnaden och ledning bli enklare?

Nu ska det inledas förhandlingar, risk- och konsekvensbedömning i ärendet och BRF är i allra högsta grad med för nu får det helt enkelt vara slut med nedmonteringen av svensk räddningstjänst!

Ta hand om er!
Magnus
Fler ombudsmannatexter hittar du här!
Brandfacket BRF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here