Avtalsrörelsen närmar sig och civilplikten är from januari-24 aktiverad. Bra att det kommer i gång men det känns faktiskt som det är av sekundär betydelse då räddningstjänsten står vid ett vägskäl och vilken väg kommer att väljas? 

Vi är med stora steg på väg in avtalsrörelsen där man ska förhandla arbetstider m.m. för heltiden och vad blir resultatet? Det återstår att se men arbetstidsdirektivet har ju i allra högsta grad engagerat brandmän, arbetsgivare men också politiken. Så blir det när man tar fel beslut från början och utan att fråga de som begriper, dvs BRF.  

Sen är det också avtalsrörelsen för deltidens avtal och det råder fortfarande en rekryterings-problematik men också att behålla de man har. MSB, SKR och Sobona vet om detta och MSB har tagit fram rekryteringsåtgärder. Vi får se om det hjälper. Men det som aldrig gjorts är en ordentlig satsning på att höja lönen.

Oavsett om man är heltidare eller deltidare så måste de centrala kollektivavtalen vara stabila

Deltiden står för 2/3 av svensk räddningstjänst, här behöver även arbetsgivarna och inte minst politiken ta sitt ansvar så att parterna får till ett avtal som är mer attraktivt och gör det värt att ha beredskap var tredje eller fjärde vecka. 

Oavsett om man är heltidare eller deltidare så måste de centrala kollektivavtalen vara stabila, innehålla bra arbetstider och en lön som är rejält mycket högre än idag. Frågan är om kommunen som huvudman klarar av det? Och här är vägskälet jag nämnde i inledningen, ska staten ta över ansvaret för räddningstjänsten? Det har nämnts genom åren och nu är det mer aktuellt än nånsin då räddningstjänsten ska förberedas för höjd beredskap. Det är staten som styr det hela genom MSB men kommunerna är de som ska genomföra. 

Många kommuner och regioner brottas med underskott i ekonomin och följdeffekterna av det kan bli neddragningar av operativ förmåga. Jag har tidigare skrivit om en räddningstjänst där man ska stänga en brandstation samt säga upp brandmän pga dålig ekonomi. Brandstationen stänger den 1 februari och ersätts med FiP som får tillhörighet till annan station. Förhandlingarna om uppsägningarna är klara och det blev sju brandmän som tvingas lämna yrket. Sju brandmän varav några med många års erfarenhet som nu lämnar, det är ett helt vansinnigt beslut av politikerna när räddningstjänsten ska förstärkas över tid. Hade detta hänt om räddningstjänsten varit statlig? Men tro inte att arbetstagare och invånare lägger sig ner och känner sig besegrade, nej, man har samlat in namnunderskrifter om att rädda stationen. Går allt i lås blir det folkomröstning i frågan samtidigt som det är EU-val i juni, spännande!

Ta hand om er!
Magnus Krantz
Brandfacket
Fler texter av ombudsmannen här!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here