En potentiell traumatisk händelse är en svår upplevelse som dröjer sig kvar om den leder till ett långvarigt problem, då klassas den som en traumatisk händelse. Det är helt normalt med fysiska och psykiska reaktioner efter en allvarlig händelse, det är ett tecken på återhämtning. 

Räddningstjänsten arbetar i miljöer där allvarliga händelser måste hanteras. Hur man reagerar beror vem man är, hur man mår vid det tillfället och vad det är som har hänt. Arbetsmiljölagens föreskrifter säger att alla arbetsplatser ska ha beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd, anpassat till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. 

En skala från mild till svår grad av händelse

Olika händelser och situationer kan vara mer eller mindre påfrestande. Svåra händelser kan graderas från att vara av mildare grad som tex en uppsägning. Allvarligare händelser kan vara ett hastigt och oväntat dödsfall, olyckor eller katastrofer. Svåraste graden kan tex vara dödshot eller att tro att man ska dö.
En normal reaktion på en onormal händelse kan vara ångest, sömnproblem och att man drar sig undan socialt. Det behöver inte uppfattas som symptom på sjukdom eller trauma. Men om problemen är kvar efter sex månader så kan det vara ett utvecklat trauma och då är man i behov av behandling.

Samtal i grupp stärker individen och organisationen

Insatspersonal kan efter ett uppdrag må bra av att sitta i grupp och prata med varandra. Det ska vara ett socialt sammanhang där alla får tid att säga sitt och kan känna sig förstådda. Den här typen av socialt gruppstöd blir en ventil för stress och upprördhet kan ebba ut.
Gruppstöd ger chefen tillfälle att informera och normalisera reaktioner, undersöka medarbetarnas eller gruppens behov. Men också förklara för gruppen om kroppens reaktioner i samband med stress och pressade situationer.

Chefer och kamratstödjare håller löpande koll på gruppen för att upptäcka de som inte återhämtat sig. Vid behov görs en stödåtgärd för den som drabbats men också koppla in professionell bedömning och hjälp. Därför är det viktigt att Räddningstjänsten har kontakt med företagshälsovården som utför sådana bedömningar och vid behov kan förmedla behandling av olika stressrelaterade tillstånd.
Viktigt är att arbetsplatsen har ett tydligt system som kan stödja personalen. Målet är att vidta åtgärder som ger personalen verktyg att börja fungera som vanligt i vardagen.

Fredrik Persson
Firefighters.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here