Hej, min första tid som central ombudsman har gått oerhört fort och i skrivande stund är vi inne i mars månad och i april när ni läser detta. Jag vill passa på att tacka för alla sms, mejl, inlägg på sociala medier och ryggdunkningar som jag fått i samband med att jag tillträdde, tack! 
Det finns många frågor att ta itu med och jag ser tiden framåt med tillförsikt. Det är många som undrar hur det blir med frågan angående vakansersättning och svaret är att just nu är vi i samtal med SKR/Sobona. Jag tänker positivt och förhoppningsvis har vi ett besked när detta nummer kommer ut. 
Tyvärr så missades presentationen av våra distriktsombudsmän (DO) i förra numret men det kommer i detta nummer istället och tveka inte att kontakta de eller mig om ni undrar något. Ni når mig på magnus.krantz@brandfacket.se eller på 08/7223486. 

Graviditetsersättning 

I förra numret av SFF skrev jag om graviditetsersättning och vi har nyligen haft ett ärende där en medlem konstaterade att hon fått för låg summa i graviditetsersättning. Vår DO (distriktsombudsman) i området tog sig an ärendet och lämnade vår tolkning till arbetsgivaren. Arbetsgivaren hade en annan tolkning men regelverket säger att motparten måste kalla till förhandling inom sju dagar annars gäller motpartens tolkning. Nu gjorde arbetsgivaren inte det och därmed gällde BRF:s tolkning och vår medlem fick den ersättning som hon enligt avtal skulle ha. 

Felaktigt uppsägningsförfarande 

För ett tag sedan fick BRF ett samtal från en medlem där hen skrivit under att arbetsgivaren valt att säga upp hen och som ombudsman så kom ju följdfrågorna på en gång utifrån LAS, Lagen om anställningsskydd. Det visade sig att LAS inte hade följts varpå BRF lade in ett ogiltigförklarande av uppsägning omedelbart samt att personlig kontakt togs med berörd räddningstjänst. Det dröjde någon dag och sedan kom det ett varsel till BRF – som det ska göra – där arbetsgivaren övervägde att säga upp arbetstagaren. BRF begärde överläggning samt yrkade på eventuellt skadestånd för brott mot LAS. Överläggning gjordes och resultatet blev att vår medlem fick en skriftlig varning som arbetsrättslig åtgärd och behövde därmed inte avsluta sin anställning. 
BRF avstod sitt skadeståndsanspråk i gengäld mot att arbetsgivaren ska göra riktade utbild-ningsinsatser i organisationen angående arbetsrätt och vilka rättigheter samt skyldigheter man har som arbetstagare och arbetsgivare, allt i ett förebyggande syfte för att undvika liknande situationer. BRF ska vara delaktig i framtagandet av utbildningsinsatser. 
BRF:s absoluta råd är att aldrig skriva under några dokument som känns tveksamma och tag kontakt med BRF istället för råd och stöd. Blir ni kallade till möten av arbetsgivaren av denna karaktär så fråga om ni kan ta med er facklig representant/skyddsombud eller annat stöd om inte arbetsgivaren själv har initierat det. 

Beredskap och föräldraledighet 

BRF får ibland frågor om man kan vara föräldraledig och ha beredskap som RIB:are. Svaret är JA. Det som är viktigt är att den tiden man är på larm/övning/utbildning eller liknande redovisas på rätt sätt, dvs att man drar av tiden man arbetat så det blir rätt föräldrapenning. Man ska inte dra av tiden för beredskap eftersom det inte räknas som arbetad tid. Har ni frågor så hör gärna av er. 

A-kassa och beredskap 

Om man skulle bli arbetslös kan man som RIB:are få sin bisyssla godkänd som extraarbete men det krävs att man uppfyller villkor som är lika oavsett vilken a-kassa man tillhör. Hör av dig till oss för mer information då vi i nuläget sammanställer en så tydlig information för att det inte ska uppstå några hinder i kontakten med a-kassan. 
Jag kan också passa på att nämna att det i nuläget pågår en utredning om ny arbetslöshets-försäkring som ska presenteras i maj månad.