Det finns en del uttryck inom räddningstjänsten såsom brandmannasäkert, handhavande-fel, gör om och gör rätt, osv. Det senaste som fastnat för mig är ”spotta på stenen så blir den till slut helt blöt”. Uttrycket betyder att man aldrig ska ge upp och ha massor med tålamod. På samma sätt går det att förhålla sig till arbetsgrupper, information och anställningsavtal.

De senaste åren har en del arbetsgrupper varit på gång, men det blir aldrig någon riktig verkstad. Man kan fråga sig varför, BRF är ju i startgroparna hela tiden. BRF vill förbättra anställningsvillkoren och arbetsmiljön för medlemmarna men också för hela räddningstjänstsverige. Därför tryckte vi på rejält i senaste avtalsförhandlingen, det måste till ett partsgemensamt arbete för deltidsbrandmän. Det får heller inte bli några rader i ett protokoll utan vi vill se riktig verkstad!
Och det har gett resultat, de centrala parterna, både fackliga och SKR/Sobona har tillsammans startat upp arbetet och ska komma fram till stödåtgärder som ska komplettera det befintliga inom arbetsmiljön samt att se över hur vi tänker kring utbildning för deltidsbrandmän. Detta är ett långsiktigt arbete som sträcker sig långt in på 2023. ”Spotta på stenen…”.

Det är oerhört viktigt för arbetsgivaren att förhålla sig till information och rätt information,  lika viktigt är det för facket att ha tillgång till den. Enligt medbestämmandelagens paragraf 19 (MBL § 19) råder det informationsskyldighet för arbetsgivaren gentemot en kollektivavtalsbärande part som BRF, vilket inte alla arbetsgivare har klart för sig.
Men vårt enträgna arbete har bidragit till att arbetsgivare gör om och gör rätt. I en del fall kan det ta lång tid men i det senaste tog det endast ett par, tre månader. ”Spotta på stenen…”

BRF är ju med i det mesta som händer kring svensk räddningstjänst, vi har även koll på övrig lagstiftning och vilka förändringar som sker. Nu har förändringar skett i Lagen om anställningsskydd (LAS) och i Allmänna Bestämmelser (AB) vilket kan ha betydelse för våra medlemmar oavsett heltid eller deltid. Det jag tänker på är vilket anställningsavtal den enskilde har och när man har rätt till att få sin anställning konverterad till en tillsvidareanställning (om man inte redan har det). Detta kan vara lite snårigt, men häromdagen fick en medlem en tillsvidareanställning med hjälp av BRF, och därmed en trygghet i sin anställning. Vilket är betydelsefullt. Vi vet att våra medlemmars anställningsavtal kan se olika ut och avtalen är heller inte alltid rätt utformade. Jag har haft en del samtal med medlemmar och arbetsgivare gällande detta, förhoppningsvis så blir det rätt framöver vilket gör skillnad för våra medlemmar. ”Spotta på stenen…”

I förra numret av SFF berörde jag blåljussabotage där ett antal domar var överklagade och jag kan konstatera att det blev både skärpta och sänkta straff för de dömda. Räcker det med 5 års fängelse för att avskräcka? Kommer sabotagen hända igen eller kommer folk tänka sig för både en och två gånger innan man ger sig på blåljuspersonal? Jag hoppas innerligt på det sistnämnda, men det får tiden utvisa. 

Ta väl hand om er!
Magnus Krantz, BRF:s Ombudsman
Brandmännens Riksförbund
Firefighters.se
LAS, Lagen om anställningsskydd
Allmänna bestämmelser 20 (AB)