KOMMUNER OCH MSB SPELAR ETT FARLIGT SPEL MED SKOG OCH BYAR SOM INSATS

0
Med mer brandsläckningsutrustning och egen tankbil hade brandens omfattning starkt kunna begränsas anser Rickard Molarin vid Kårböle brandvärn. Under de 15 dagar insatsen pågick...

LOCKADE ERBJUDANDE TILL 58 ÅRINGAR.

0
Det lockande erbjudandet till 58-åringar som stannar istället för att gå i pension. 5 900 kronor extra i pensionsförstärkning varje månad – det får brandmän...

Senaste inlägg