Waterwall är ett system utvecklat för oljearbete. Det kan bäst beskrivas som en vägg
av tätt regn, därför det kanske självklara namnet Waterwall. Brandstationen i Holmsund
är först ut i Sverige med att testa det mobila systemet som inledningsvis visat
sig kunna bli en stor resurs i släcknings- och skyddsarbete.

Det ser ganska bräckligt ut. Hela systemet är uppbyggt av aluminiumdelar och i sin fulla höjd viker sig konstruktionen av vattentrycket betänkligt bakåt. Men det ser värre ut än vad det är. När vattentillförseln väl är säkrad kan systemet stå och gå utan större problem.  Det enda problemet är systemets känslighet för kraftig vind som minskar täckytan.

Systemet kräver att vattentillförseln är ren, du behöver köra med ytskimmer eller helst ta från brandpostsystem. För att säkra pumpning av rent vatten väljer man att alltid koppla på Dymatic Swing, flytande sugsil, som endast tar av det rena ytvattnet. Waterwalls munstycken är så fina att du inte kan använda en sugslang och sugsil från bottnen i ett vattendrag, det skulle dra med sig alldeles för mycket smuts som snabbt slammar igen spridarmunstycket, orsaka driftstörningar på strålrören och haverera motorsprutor, säger Anders Forsberg, befäl på Holmsunds deltidsstation.

Warerwall är som de flesta av räddningstjänstens andra system och släckmetoder beroende av säkert vatten, men dess potential och fördelar är svåra att bortse från. Det här är ett system som kan begränsa och skydda en brandplats från värmespridning och till och med rena den svarta brandröken och gaser från giftiga ämnen.

Waterwall är som de flesta av räddningstjänstens
andra system och
släckmetoder beroende av säkert
vatten, men dess potential och fördelar
är svåra att bortse från.

Fördelarna är många

Anders Forsberg på Holmsunds deltidsbrandkår är starkt involverad i Waterwall och var med från början då det norska bolaget inledningsvis kontaktade Umeå brandförsvar.

– Jag var med på det här vid första mötet. Då hade vi ganska många anmärkningar, det är ju ett offshoresystem utvecklat för till exempel oljeriggar. Att anpassa det till ett bra instrument för brandförsvaret innebar lite arbete. Men efter sju, åtta månader var de tillbaka med ändringarna och vi köpte det rakt av.

Fördelarna med Waterwall är många. Anders Forsberg lyfter fram tre av de viktigaste egenskaperna som gör systemet till ett stort stöd, kanske speciellt för mindre brandstationer som kan säkra upp och invänta förstärkning. Främst handlar det om enkelheten, det tar en man ungefär tio minuter att sätta upp ett komplett system och det utan större problem. Med två man går det betydligt fortare. För det andra så sköter systemet sig själv när det väl är uppe och frigör på så sätt viktig personal till andra uppgifter. Viktigast är vattenförbrukningen. Den låga förbrukningen öppnar för ett annat sätt att tänka för skydd, nedkylning och avgränsning vid brandspridning.

– När vi var på en brand i Hörnefors lyckades vi skydda både skog och angränsande hus med Waterwall. Det hade vi aldrig kunnat göra med vattenkanoner eftersom vi hade brist på vatten. Så på den insatsen var det tydligt hur väl systemet fungerar. Vi ställde upp det, sedan stod det och gick av sig själv, säger Forsberg.

Framtida standardutrustning

I Norge, där Waterwall utvecklats för offshorebruk, används också systemet i tunnlar där det kan vara avgörande vattengränser för att skydda hela tunneln från att drabbas av brandtillbud, ett effektivt användningsområde bland många för detta ombytliga system.

– När folk får upp ögonen för det här kommer det absolut bli standardutrustning. Det kräver så lite vatten och bemanning så jag ser det som en väldigt viktig resurs för mindre brandstationer, säger Anders som ständigt ser potential i nya tekniker för att utveckla brandarbetet. Innan vi skiljs åt får jag se en bild på en älgpulka som skulle vara perfekt för att dra vattensprutan, vi får se om den också har potential att ingå i brandförsvarets standardutrustning framöver.

Tekniska data Waterwall med 38mm dysa:

Stativhöjd 5-7 meter (Ett eller två skarvrör).

Totalhöjd vattenskärm 11-15meter (beroende på tryck)

Vid 6 Bar förbrukas 300L/min med en Ø13 meter Vattenskärm

Vid 10 Bar förbrukas 450L/min med en Ø16 m Vattenskärm

Med Holmsunds två system kan man vid gynnsammast möjliga förhållanden skärma av ungefär 30 meter brett och med en höjd på 15 meter.