MSB ger ut en handbok i jämställdhet, riktad till både utbildare och yrkesverksamma inom svensk räddningstjänst.

MSB ger ut en handbok i jämställdhet, riktad till både utbildare och yrkesverksamma inom svensk räddningstjänst. 

Det återstår bara några små justeringar innan en pdf av handboken kommer att finnas tillgänglig för utskrift på MSB:s hemsida.  

Personal som åker på internationella insatser genom MSB har länge haft en handbok i jämställdhet till stöd i sitt arbete. Insatsen blir helt enkelt mer verkningsfull med förståelse för mäns och kvinnors skilda villkor.    

– Det har länge funnits behov av en liknande handbok också för räddningstjänsten i Sverige, säger Erik Flink, handläggare på MSB. 

Räddningstjänstens Me too-upprop, Larmet Går, samlade vittnesmål om diskriminering och trakasserier på arbetsplatserna. Uppropet blev ytterligare ett skäl att göra handboken. 

Fakta, goda exempel och många handfasta tips, ska hjälpa till att utveckla räddningstjänstens utbildningar och arbetsplatser, och bidra till att verksamheten blir mer effektiv gentemot kommunernas kvinnor och män, flickor och pojkar.   

Ambitionen är att handboken ska tryckas i början av 2019 för att presenteras på den stora Brandkonferensen i maj. 

Inför 2019 satsar Nätverket Jämställd Räddningstjänst, NJR, på att se till att praktikanter och nyanställda ska få ett bra första möte med branschen. Där passar handboken väl in. 

– I samarbete med NJR ska vi ordna seminarier och workshops kring hur handboken kan användas på arbetsplatserna. MSB:s skolor är förstås viktiga, där ska handboken också användas, säger Erik Flink. 

Annika Lindqvist, MSB

Previous articleMålet med Insatsen – ett sätt att nå bättre resultat?
Next articleSVT – Uppdrag granskning besöker Brandmännens Riksförbunds kansli.
Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.