I samband med skyddsmässan i Älvsjö delades Guldbrandposten ut, priset för årets räddningstjänst, HKH Victoria närvarade för att dela ut priset. 

Årets pris gick till Storstockholms Brandförsvar, Svante Borg var på plats för att ta emot priset. Självklart blev det en stor succé, många besökare kom för att se prisutdelningen, ansvariga för mässan var lyriska och andra utställare undrade över bedriften att anlita Kronprinsessan. Efter prisutdelningen var det mingel i BRF´s lounge, Räddningsloungen, supertrevlig stämning med bubbel och goda snittar. Kronprinsessan avslutade med att besöka mässgänget i vår snygga monter.

 

Övriga finalister
Räddningstjänsten Höganäs
• För att ha utvecklat sin förmåga i att hantera skogsbränder.
• Visat stor delaktighet i kommunens olika arrangemang och i samband med dessa utbildat kommuninvånarna på olika sätt,tex i krisberedskap.
• Och för att man utifrån kommunens handlingsprogram har definierade prestationsmål på den operativa verksamheten som sedan är mätbara.

Fr vänster: Svante Borg, Förbundsdirektör, SSBF | Jill Jingbrant, Förbundsdirektör, SÄRF
HKH Victoria | Marcus Nilsson, stf. räddningschef Räddningstjänsten Höganäs

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
• SÄRF deltar med en coach och en adept i ett jämställdhet- och mångfaldsprogram där bl.a MSB ingår.
• Genom att varje år erbjuda skolungdomar att medverka i ett sommarprojekt som kallas för ”brandman på turné” med inriktning på skolor, förskolor och andra allmänna inrättningar.
• För att fortsatt utvecklat den operativa verksamheten
• Och för att SÄRF arbetar med att minimera miljöpåverkan i samband med räddningsinsatser, framförallt omhändertagande av släckvatten.

Motivering #1 Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar har under 2018 stärkt sin operativa räddningstjänstförmåga genom att utveckla befintliga räddningsmoment som exempelvis, insatser i gammal bebyggelse, stärkt och kvalitetssäkrat insatser vid fartygsbränder, förmågan att hantera räddningsinsatser i höga byggnader samt förmågan att hantera negativa händelser i undermarksanläggningar.  

Storstockholms brandförsvar ska särskilt omnämnas för sin enorma satsning på att förbereda organisationen i hantering och agerande vid situationer med pågående dödligt våld. Satsningen skedde i huvudsak 2017 men under 2018 har kompletteringsutbildningar, samövningar med relevanta aktörer och vissa uppdateringar i taktiskt tillvägagångssätt genomförts.   

Storstockholms brandförsvar har som mål att genomföra brandförebyggande utbildning till samtliga 6 åringar i sitt upptagningsområde. Storstockholms brandförsvar har startat en egen Youtubekanal vars syfte är att berätta om verksamheten på ett informativt sätt. Programmet behandlar förebyggande brandskydd och ger tips och råd till allmänheten, exempelvis hur man hanterar engångsgrillar samt säker användning av gasol på båtar.  

Storstockholms brandförsvar har genom intervjuer och workshops arbetat fram ett utbildningspaket rörande jämställdhetsarbetet. Under 2018 har det genomförts strukturerade samtal ute på samtliga brandstationer och enheter.   
Storstockholms brandförsvars målsättning är att samtliga anställda ska se, förstå, värdesätta och ta tillvara människors olikheter. 

 

 TRE snabba frågor till Svante Borg, förbundsdirektör för Storstockholms Brandförsvar.

Foto: Björn Westerdahl

Hur kände du då Storstockholms Brandförsvar utropades som vinnare?
-Det var lika roligt som det var oväntat. Särskilt då jag hörde de andras motiveringar. Jag blev så stolt, så oändligt stolt över alla våra medarbetare som låg bakom att jag strax därefter fick kliva upp på scenen. Strålkastarna borde lyst på dem och inte mig.
Var ska Guldbrandposten placeras?
Det är oklart i nuläget, vi funderar på olika alternativ. Självklart kommer den att få en plats där många kan glädjas över den.
Hur kommer ni fortsätta ert arbete?
Många av de resultat vi nått är följden av en medveten långsiktig satsning. Så vi fortsätter på inslagna vägar. En sådan här fin utmärkelse och erkänsla gör nu vägen lite lättare och höjer stämningen i uppförsbackarna.