Efter flertalet möten samtal och till sist även en direkt fråga till förbundsordförande Tobias Baudin så säger Kommunal nej till samarbete inför förhandlingarna om RiB-19.

Efter flertalet möten samtal och till sist även en direkt fråga till förbundsordförande Tobias Baudin så säger Kommunal nej till samarbete inför förhandlingarna om RiB-19. BRF´s kommentar till detta är att det är beklagligt och ånyo så frånträder kommunal möjligheten till en harmonisering av avtalsyrkandet och

därigenom en möjlighet för arbetstagarsidan att göra gemensam sak i förhandlingarna. BRF avvaktar nu svar från Vision angående ett eventuellt samarbete runt avtalsyrkandet och återkommer angående det i kommande nummer av SFF.

 

Text:  Magnus Sjöholm