Efter flertalet möten samtal och till sist även en direkt fråga till förbundsordförande Tobias Baudin så säger Kommunal nej till samarbete inför förhandlingarna om RiB-19.

Efter flertalet möten samtal och till sist även en direkt fråga till förbundsordförande Tobias Baudin så säger Kommunal nej till samarbete inför förhandlingarna om RiB-19. BRF´s kommentar till detta är att det är beklagligt och ånyo så frånträder kommunal möjligheten till en harmonisering av avtalsyrkandet och

därigenom en möjlighet för arbetstagarsidan att göra gemensam sak i förhandlingarna. BRF avvaktar nu svar från Vision angående ett eventuellt samarbete runt avtalsyrkandet och återkommer angående det i kommande nummer av SFF.

 

Text:  Magnus Sjöholm

 

 

 

 

Previous articleBlitzkrieg, uppdragstaktik och MMI
Next articleWaterwall – effektivt stöd vid brandinsatser
Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.