vatten med tillsatsmedel släcker skogsbrand bäst, Bo Andersson

Forskning bevisar att vatten med tillsatsmedel bekämpar skogsbrand bäst

0
Vatten med tillsatsmedel bekämpar skogsbrand bäst - det bevisas av forskningen, sommaren 2021 visade att klimatet förändras och skogsbränder måste bekämpas med nya metoder.

Effektivare arbete mot bostadsbränder ...

0
Tuffare antändningskrav på stoppade möbler, brandsäkrare bostäder med spisvakter, nätanslutna brandvarnare och sprinklers. Det är några av de åtgärder som diskuterades när Brandforsk och...
EU-samarbete Skogsbrand i greklans

EU-samarbete hjälper Grekland bekämpa skogsbränder

0
EU-samarbete, Sverige sände skopande flygplan till Grekland för att bistå med släckningsarbete av skogsbränder. Flygplanen är en del av rescEU.

Är förväntningarna realistiska?

0
De senaste 10 åren har många deltidskårer runt om i landet skurit ned på sin bemanning av olika skäl. Samtidigt har ett generationsskifte skett...

Vårt samhällsviktiga uppdrag måste alltid stå i fokus

0
Vid två tillfällen, under framkörning till en brand i ett underjordiskt garage samt under framkörning till en brand i ett fordon, så hindrades räddningstjänsten genom att folksamlingar ställde sig i vägen

Så blir brandmän kontaminerade av farliga ämnen

0
brandmän kontamineras av farliga ämnen, deltidsbrandmän, räddningstjänsten, cancer

Ölänningarna bjöd på kaffe, brandsläckning och HLR

0
Det var en gång… …en glad amatörfotograf med en blogg som ville undersöka vad räddningstjänstbranschen faktiskt gick ut på. Sagda fotograf startade ett blåljusprojekt som...

Nu ska översvämningarna utredas

0
MSB har beslutat att översvämningssituationen i Hallands, Blekinge och Kronobergs län ska utredas. Det innebär att länsstyrelserna ska dokumentera översvämningssituationen och inom sex månader...

FRÅN CANDY CRUSH TILL BRANDBIL

0
För snart fyra år sedan lämnade jag den digitala spelvärlden och det svenska spelbolaget bakom succéspelet Candy Crush Saga, King, och började jobba som...
Åtgärder som stärker höjd beredskap för räddningstjänsten

Åtgärder som ska stärka Räddningstjänsten under höjd beredskap

0
Höjd beredskap kräver mer resurser för att kunna fortsatta utvecklingen av den kommunala räddningstjänstens roll inom det civila försvaret

Senaste inlägg