Inom räddningstjänsten ägnas som bekant många kvällar per år åt övningar av diverse slag – tid som för “vanliga människor” egentligen är fritid men som är en av de uppoff-ringar en deltidare gör. I nordöstra Skåne, i Osby, valde man i år att ta ett nytt grepp inom räddningstjänstens övningsverksamhet och avsätta fyra heldagar mitt i veckan till kompetensutveckling för samtliga grupper.

Inom räddningstjänsten ägnas som bekant många kvällar per år åt övningar av diverse slag – tid som för “vanliga människor” egentligen är fritid men som är en av de uppoffringar en deltidare gör.  I nordöstra Skåne, i Osby, valde man i år att ta ett nytt grepp inom räddningstjänstens övningsverksamhet och avsätta fyra heldagar mitt i veckan till kompetensutveckling för samtliga grupper. 

-Vi har tittat på hur andra räddningstjänster har gjort och detta var övningar som annars hade hamnat kvällstid. Nu kunde vi få in dessa fem övningar under en och samma dag istället och därmed vara tidseffektiva, säger Micke Svensson, instruktör på räddningstjänsten.  Han berättar vidare att resultatet också blev en högre kvalitet och att upplägget innebar en helt annan möjlighet att kunna engagera externa instruktörer. De olika scenarierna kunde även göras mer realistiska eftersom en gymnasieskola ställde upp med markörer, vilket är svårt att få till annars. 

-Det har varit bra respons med givande och lärorika insatser och det är ett koncept vi troligen kommer att testa igen, menar Micke och fortsätter:  ”Jag får erkänna att det fanns ett visst mått av nervositet innan första övningsdagen var igång. Skulle det fungera tidsmässigt? Dessutom känner man såklart pressen att leverera övningar av hög kvalitet när huvudarbetsgivarna har gått med på att släppa ifrån sig delar av personalstyrkan under en hel dag.

En stor utmaning som orsakat en del huvudbry hos räddningstjänsten har varit att kunna få till ett givande övningsscenario som innehåller insats vid högspänningsanläggning. Men genom ett helt slumpartat möte så löste sig faktiskt detta – Micke körde förbi samhällets ställverk samtidigt som Anders från One Nordic var på plats. Därmed var kontakten etablerad och Anders medverkade vid samtliga övningstillfällen, där han också delade med sig av ovärderlig kunskap till brandmännen, bland annat om hur ställverket är konstruerat, om de olika risker som finns och om vem som ska kontaktas vid akuta händelser – det är många parametrar att tänka på.  Också personal från ambulansen har medverkat och fått arbeta både med hur man på ett säkert sätt ska närma sig en person som utsatts för högspänning och hur denna patient initialt ska vårdas. 

Övningarna då?

Jo, de kan jag såklart också berätta om eftersom det sedvanliga förhållandet “Finns det räddningstjänst så finns det fotograf” gällde även här.

Trafikolycka.

Larmet går som singelolycka, bil som kört in i betongfundament på Forsgatan. 265­8060, Osbys FIP­fordon, med styrkeledaren Göran är först på plats. Han noterar direkt att olyckan är mer omfattande än vad som framkommit till SOS: knappt 200 meter från den brinnande bilen ligger nämligen en livlös person på marken och bredvid ligger en cykel.
Eftersom det tar en stund innan resterande styrka är på plats med släckbil och tankbil så är det upp till styrkeledaren att göra de inledande prioriteringarna.
Tyvärr meddelar den skådespelan­de gymnasieeleven/cyklisten att puls och andning saknas och att hon är avliden och det blir så småningom ett överlämnande till ambulansen.
Föraren i den krockade bilen klagar över smärta i nacke och rygg och det bestäms att taket på bilen ska klip­pas för att få ut den skadade kvinnan. Medan arbetet med losstagningen pågår så kommer nästa överraskning: det fanns även en passagerare i bilen – ytterligare en kvinna som chockad och förvirrad vandrar omkring en bit från olycksplatsen.

Larmet om singelolyckan innehöll fler delar än bara en ensam förare i en krockad bil: även en försvunnen passagerare och en avliden cyklist ingick i övningsinsatsen.

Ställverket

Lönsbodastyrkan får ta sig an ett larm om brand i Eons ställverk och det blir en utmanande uppgift att försöka lösa problemet med hur elden ska släckas i ett område som innebär livsfarlig högspänning.  Även nästa styrka från Osby får larm på ställverket. En förtvivlad person larmar SOS och berättar att hennes kompis ”Olle” tagit sig in på det in­hägnade området. Olle har nämligen fått för sig att det är en bra idé att klättra på konstruktionen men faller när han får ström i sig. Därefter får hans kompisar utanför staketet inte kontakt med Olle som inte är vid med­vetande. Brandmännen plockar lugnt och ytterst försiktigt ner Olle med hjälp av en lång isolerstav och kan se­dan påbörja hjärt­ och lungräddning. Utgången för Olle är oviss.

Larm om brand i ställverk blir Lönsbodabrandmännens uppgift att lösa.
”Olle” har kommit i kontakt med högspänning och mår måttligt bra, HLR påbörjas strax efter att denna bilden togs.
Sveriges Radio rapporterade från övningen vid ställverket och här intervjuas Micke Svensson i direktsändning.

Även räddningstjänster i närliggande kommuner uppmärksammade Osby­kollegornas högspänningsövning och både Hässleholm och Kristianstad passade på att skicka dit observatörer. Dessutom visade både tidningar och radio intresse och fanns på plats för att rapportera.
– Vi har ett bra samarbete med övriga räddningstjänster i Skåne Nordost och det är väldigt betydelse­fullt bland annat när det handlar om utbildningar, säger Micke som under den dag jag närvarade jonglerade både insatserna och direktsända intervjuer i Sveriges Radio, allt på samma gång.

Utsläppet

Larm inkommer om utsläpp av far­ligt ämne, i det här fallet natriumhy­droxid, en typiskt obra sak att komma i kontakt med. Dock är det ett ämne som är relativt vanligt  eftersom det används som propplösare, och går ofta under det mer välbekanta nam­net kaustiksoda. Det är rejält frätande både på hud och kläder och är troligen ett av de farligaste ämnen som vi han­terar i vår vardag. Realistiskt övnings­upplägg med andra ord.
I detta scenario har inte natriumhy­droxiden bara rymt från sin behållare utan två personer på det fiktiva fö­retaget har dessutom fått det på sina händer och kläder.
Styrkeledaren Fredrik (och foto­grafen) anländer först och möts av en av de ”anställda” och väldigt snart dyker resten av styrkan upp. Det blir Brian och Clara som får i uppdrag att gå in i byggnaden, ta hand om de ska­dade samt täta läckan, en uppgift som de utför på rappt och tryggt.

Anställda på ett företag har fått natriumhydroxid på sig och guidas ut ur byggnaden till vidare omhändertagande.

Båten

Tre kompisar har gett sig ut med båt på Osbysjön för att fiska men av okänd anledning så kantrar båten. En av personerna lyckas till slut simma i land och larmar SOS – informationen är knapphändig: två av kamraterna finns någonstans ute i vattnet men han kan inte se dem. Räddningstjänst och ambulans beger sig till platsen och även räddnings­ dykarna på Station City i Helsingborg larmas ut. Den chockade och blöte uppringaren möter upp styrkeledaren och när styrkorna strax anländer så dras räddningsarbetet igång på allvar.
Ganska snart så hittas en av perso­nerna, medvetslös, i vassen vid strand­kanten och hjärt­ och lungräddning påbörjas, det är oklart om personen kommer att klara sig..
Samtidigt beger sig två brandmän med sin bräda ut mot den drivande båten för att undsätta den tredje fiska­ren som ropar på hjälp, men som har tappat orken att ta sig in mot land.

Tre fiskare. En båt. En kantrad båt. Brandmännen hjälper en av de stackars fiske-kompisarna i land.

Sotelden

Dagens sista larm genomförs  delvis i ösregn och med åskan mullrande i närheten den dag som jag är närva­rande. En husägare, som är hemma med sin familj, ringer 112 och berät­tar att skorstenen på huset låter oro­väckande konstigt och att det kommer gnistregn ur den, han har också kun­nat konstatera att murstocken är varm på ett sätt som den inte brukar.

”Det låter konstigt från skorstenen”. Styrkeledaren Leif konstaterar omgående att utryckningen till villan handlar om soteld.
Jag är glad att det inte är jag som måste klättra. Det finns andra som gör det bättre.

Brandmännen är rutinerade och vet såklart direkt att det handlar om soteld i skorstenen, det vill säga att det har blivit beläggning av tjära på skor­stenens insida och att denna tjära har börjat brinna. Här måste två brand­män bege sig upp på taket då elden ska bekämpas både inifrån huset och från skorstenen, med hjälp av sotarprylar som jag inte har en aning om vad de heter.
Jag är också rätt tacksam över att inte vara den som måste klättra upp på taket – det blir bra bilder från marknivå. #teleobjektiv