Richard Lindqvist, projektledare på HRF (Höglandets räddningstjänstförbund), drev under hösten 2016 ett integrationsprojektet tillsammans med Arbetsförmedlingen, Nässjö lärcenter, Vetlanda och Nässjö kommun. Projektet visar att räddningstjänsten behöver normkritiskt tänkande för att utvecklas i rätt riktning.

Med hjälp av arbetsförmedlingen fick Feras Khoudair och Abdumalek Khadem Aljamaa en projektanställning hos HRF efter att projektet avslutats. Räddningstjänsten arbetar mycket med förebyggande brandinformation och i det arbetet blir Feras och Malek kunskap i det arabiska språket en viktig kompetens.Tidigare var det svårt att informera vid dörrknackning och tex i Nässjös moské men med två arabisktalande brandmän blir det enkelt att nå fram.
   Malek som är en av deltagarna i projektet berättar att de flesta har inte haft brandvarnare tidigare, vilket nästan alla har i Sverige, man måste förklara att man bör ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Det är även stor skillnad mellan byggnaderna här och i många av våra hemländer. De flesta byggnader är i trä och brinner fortare och många vet inte vad de ska göra.
   Feras och Malek delar sin inställning till uppdraget som sina kollegor i räddningstjänsten, att vilja hjälpa och göra en insats för människor. Feras berättar att han aldrig hade träffat så många svenskar om han inte deltagit i detta projekt. Bara genom att vara på stationen så lär man sig språket, kulturen och hur svenskar fungerar. Malek håller med, kunskap i stort och smått kommer med jobbet, språket utvecklas och de svenska kulturvanorna är inte längre obekanta. Efter att projektet avslutats har Ferak och Malek ställt sig till arbetsmarknadens förfogande och har en RIB anställning inom Höglandets räddningstjänstförbund.

Våga se människor bakom språk och kulturbarriärer så lyfts du mer av dem än de av dig

Richard Lindqvist och den dåvarande verksamhetssamordnaren på arbetsförmedlingen, Rickard Fransson, menade att projekt varit extremt viktigt samt bidragit med stor samhällsnytta och har därför varit ute och missionerat för andra om detta.
   Richard önskar att räddningstjänsten i Sverige hade ett större intresse för att få medarbetare med annan kulturell och språklig bakgrund än svensk. Om 20 procent av sveriges befolkning kommer från andra kulturer så bör det speglas i räddningstjänsten, man måste se med mer normkritiska ögon i dagens brandbilar och våga tänka nytt. Det är lätt att prata mångfald, men arbetet kommer inte göras självmant, alla måste hjälpa till och bidra i arbetet kring mångfald.