25 maj presenterade Nätverket Jämställd Räddningstjänst, NJR och Räddningstjänsten Skåne Nordväst, RSNV kampanjen Rått men hjärtligt – En räddningstjänst för alla? som syftar till att sätta fokus på arbetsplatskulturen med en ökad inkludering som målsättning. Tanken är att väcka känslor, skaka om värderingar och att våga erkänna och se de utmaningar räddningstjänsten har med sin arbetsplatskultur.

Filmen ”Våga se och våga ta i problemen” lanseras via sociala medier och finns på www.njr.nu liksom filmen ”Rått men hjärtligt- En räddningstjänst för alla?” med citat från den råa jargongen som finns inom räddningstjänsten. Kommunal, Brandmännens Riksförbund, BRF och Ledarna, samt organisationen Kvinnor Inom Räddningstjänsten, KIR, har valt att ställa sig bakom filmen.
    Alla räddningstjänster kan bli jämställda genom ett systematiskt och målinriktat jämställdhetsarbete. ”Vi är övertygade om att en jämställd räddningstjänst är en grundförutsättning för att vi ska nå ett säkert och tryggt samhälle där alla invånare känner förtroende för oss.” säger Förbundsdirektör Christer Ängehov.<
    Nätverket jämställd räddningstjänst, NJR drivs från och med 2015 som en förening med drygt 80 räddningstjänster, MSB, SKR och Sobona som medlemmar. Ordförandeskap för att driva NJR:s utveckling framåt skiftar från år till år mellan olika räddningstjänster. Under år 2020 är RSNV ordförandeorganisation. NJR verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla ska trivas, känna sig trygga och välkomna. Vi arbetar för en räddningstjänst som levererar en jämställd service till invånarna. Mer info finns under www.njr.nu
    Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund med fyra medlemskommuner, ca 300 anställda och en budgetomslutning om 200 miljoner kr. RSNV bildades den 1 januari 2015. www.rsnv.se Kontakt: Christer Ängehov, Förbundsdirektör och ordförande för NJR christer.angehov@rsnv