Regeringens beslut om nya utvidgade beredskapszoner för svenska kärnkraftverk innebär stora förändringar för både länsstyrelser och allmänhet då zonerna blir betydligt större.

MSB har ansvar att stödja räddningstjänsten i hanteringen av kärntekniska olyckor, till exempel genom att till exempel tillhandahålla dosimetrar och andra mätinstrument för joniserad strålning samt utbildning inom skydd mot olyckor.

Text: Fredrik Persson