Avtalskommittén har under drygt ett års tid förberett sig inför förhandlingarna om nytt RiB-avtal, RiB-19. Under året som gått har många aktiviteter genomförts för att dels undersöka hur Sveriges RiB-anställda ser på sin situation men såklart även för att ta in synpunkter gällande hur RiB17-avtalet togs emot samt vad BRF´s medlemmar anser behöver föras fram i avtalsförhandlingarna.
Källa: SCB & BRF

Förhandlingarna startade den 7 mars då BRF fick möjligheten att för arbetsgivarsidan (SKL/Sobona), presentera avtalsyrkandet samt vad som ligger bakom det. Avtalskommittén avser att så långt det är möjligt och utan att bryta förhandlingssekretess, delge BRF´s medlemmar hur nyanserna i förhandlingarna går. BRF är medveten om läget i landet, att många räddningstjänster har stora problem att upprätthålla numerären, att många RiB saknar formell utbildning. Många är de politiker som uttalat att det är stort behov av att se över de RiB-anställdas ersättningar och anställningsvillkor. Här räknar vi in både kommunpolitiker men även riksdagspolitiker. Även lokala arbetsgivare ser behovet. Nedan kan skillnaden i genomsnittliga löner på arbetsmarknaden ses.

Ni lokala brandmän ombeds att, om ni inte redan är det, engagera er i er situation. Det gör ni enklast genom att bli medlem i Brandmännens Riksförbund. Har ni redan en lokalavdelning så stärker ni den genom att bli medlem. Finns det ingen lokalavdelning i er räddningstjänst så kan ni få stöd och hjälp att startar upp en sådan. Kontakta BRF- centralt för stöd och rådgivning. Ska BRF lyckas fullt ut i avtalsförhandlingarna så måste stöd finnas från er ute i landet!

Hur blir jag medlem i BRF? Gå in på BRF´s hemsida: www.brandfacket.se

Hur får jag kontakt med BRF-centralt? Maila till: kansli@brandfacket.se

Hur får jag kontakt med avtalskommittén? Maila till: avtalskommitten@brandfacket.se

Text: Magnus Sjöholm
Central ombudsman och ansvarig för Avtalskommittén