Ombudsmannen på BRF återger i Swedish Firefighters under den överskriften goda exempel på fackligt arbete. Det kan vara både heltids- och deltidsfrågor. Det handlar om ärenden som hänt i närtid och härrör från olika delar av brandsverige. Ett medlemskap i Brandmännens Riksförbund är ett ställningstagande för att man bryr sig om förmågan och arbetsmiljön i svensk räddningstjänst. Medlemskapet är också en försäkring som innebär att man får hjälp att säkerställa att man behandlas riktigt. Detta sett både till de centrala avtalen och de kompletterande lokala avtal som på vissa ställen slutits mellan arbetsgivare och BRF

Historierna som återges kommer från BRF´s distriktsombudsmän som återfinns spridda över landet och som tillsammans med de lokala avdelningarna utgör grunden för det fackliga arbetet. Meningen är inte att hänga ut någon utan enbart för att dra lärdom. Här kommer några historier ur verkligheten:

  • Brandkåren Norra Dalarna

Ett nytt förbund har uppstått! Under året har kommunerna Vansbro, Leksand, Älvdalen, Mora & Orsa jobbat för att 1 januari 2019 gemensamt starta upp ett kommunalförbund vars syfte är att bedriva räddningstjänst i ägarkommunerna. Initialt så var även Malung/Sälen samt Rättvik tillfrågade, men de kommunerna har förklarat sig ovilliga att idag ingå i förbundet. Ombudsmannen på BRF har medverkat och stöttat de lokala BRF-medlemmarna under processen, en övergång av anställningarna till den nya arbetsgivaren sker nu under nov/dec 2018. BRF välkomnar förbundsbildningen som ligger helt i linje med de åsikter som regeringens utredare Jan-Åke Björklund redogör för i sin utredning ”en effektivare kommunal räddningstjänst”. Till ny chef för Kommunalförbundet är Johan Szymanski föreslagen.

  • Uppsägning av RiB-anställd då denne inte har tagit C-körkort

En arbetsgivare har nyligen sagt upp en tillsvidareanställd RiB då denne inte tagit C-körkort.
Arbetsgivaren erbjuder täckning för kostnaderna men inte för den nedlagda tiden  (egenstudier). BRF´s distriktsombudsman åberopar utbildningsparagrafen i RiB-avtalet och har bestridit uppsägningen. Förhandling pågå och BRF har anledning att återkomma i ärendet.

  • Stora brister i arbetsmiljön

Ett kommunalförbund har under 2018 vid flera tillfällen haft inspektioner från Arbetsmiljöverket. Stora brister i arbetsmiljön har uppdagats och även brister i olycks- och tillbudsrapporteringen. Arbetsmiljöverkets inspektör säger att man ser allvarligt på detta. Lokala skyddsombudet hanterar ärendet och BRF har anledning att återkomma i kommande nummer med utgången av ärendet.
BRF har via enkäterna kunnat påvisa stora brister i arbetsmiljön på ett stort antal platser i landet. Flera lokala skyddsombud har dessutom börjat ta tag i situationen och samtalen till kansliet och till ombudsmannen har ökat vad gäller just arbetsmiljöärenden. BRF – centralt överväger att kontakta Arbetsmiljöverket på central nivå, tanken är att med AV få en diskussion om läget i brandsverige generellt sett.

Magnus Sjöholm

Har du frågor, hör av dig till: kansli@brandfacket.se

 

Läs mer på Brandmännens Riksförbunds hemsida.[/box]