Under sommaren har det inkommit många förfrågningar till BRF angående ersättning vid de många skogsbränder som härjat i landet. BRF har via oloka kanaler gått ut och redogjort för den ståndpunkt som förbundet har vad gäller ersättningar för både hel- och deltidsbrandmän vid arbete vid bränderna.

Centrala arbetsgivarparter SKL & SOBONA
BRF försökte i juli genom kontakt med arbetsgivarnas centralorganisationer SKL & SOBONA nå en tidsbestämd central överenskommelse angående hur ersättningarna skulle se ut. SKL & SOBONA avböjde dessvärre detta och lät istället meddela att man helst såg att räddningstjänsterna förhandlade detta lokalt. BRF ser det som beklagligt att parterna i den svåra situation som uppkom inte kunde ta ett gemensamt ansvar genom att visa enighet i en överenskommelse gällande ersättningarna. Det hade sannolikt tagit bort onödiga konflikter.

Summering
Det pågår vid tidningens pressläggning fortfarande skogsbränder på flertalet platser i landet. Har du som medlem i BRF frågor gällande ersättningsnivåer, gå in på BRF´s hemsida, där finns den information som BRF gått ut med under sommaren, länk nedan:

LÄNK: INFORMATION, ERSÄTTNINGAR SKOGSBRÄNDER 2018

Har du som medlem fortsatta frågeställningar gällande ersättningar, kontakta BRF via:  

kansli@brandfacket.se

Magnus Sjöholm
Ombudsman

 

Previous articleRAPPORT FRÅN AVTALSKOMMITÉN
Next articleBRANDMÄN BERÄTTAR
Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.