Avtalskommitténs arbete mot ett nytt RiB-avtal, vad har hänt sen förra numret av SFF?

 Nyligen deltog avtalskommittén i RRB´s årliga konferens (RRB = Räddningstjänstens riksorganisation för beredskapsfrågor), som i år hölls i Nyköping 13-14 november. Konferensen är ett arbetsgivarforum där räddningstjänstchefer träffas. På plats redogjorde företrädare för avtalskommittén för arbetet runt den förändrade avtalskonstruktionen i RiB-17 och de effekter som den har gett. Vid samma tillfälle redogjorde även SKL/Sobona för de effekter som arbetsgivarsidan anser varit utmärkande sen avtalet infördes.

Avtalskommittén inom BRF jobbar just nu med ett avtalsyrkande inför de kommande avtalsförhandlingarna gällande RiB-19 som kommer att startas upp efter årsskiftet 2018/2019. Inför arbetet med yrkandet har de andra avtalsbärande parterna på arbetstagarsidan fått frågan från BRF om de är villiga att göra gemensam sak i förhandlingarna. Detta genom att BRF, Kommunal & Vision gemensamt ska kunna harmonisera sina yrkanden och tillsammans lägga fram dessa istället för att det parallellt ska pågå två eller tre förhandlingar samtidigt.

BRF och avtalskommittén anser att de fackförbund som tecknar RiB-avtalet, ska ta gemensamt ansvar och genom det företräda er medlemmar på ett trovärdigt sätt och som då resulterar i ett så bra avtal som möjligt. I dagsläget har ett svar inkommit och BRF avvaktar ännu ett svar innan vi vet hur förutsättningarna ser ut inför förhandlingarna.

Förväntningarna på RiB-19 är höga från både arbetsgivare och arbetstagare. BRF´s avtalsyrkande kommer att i vissa delar presenteras i början av december månad och avtalet RiB-18 kommer i samband med det officiellt sägas upp. 

BRF anser att innehållet i avtalsyrkandet är en av flera detaljer som behövs för att kunna säkra överlevnaden av RiB-systemet genom att bidra till att det kärva personalförsörjningsläget på RiB-sidan förbättras och därigenom en positiv förändring av Sveriges samlade operativa förmåga. Under sommaren 2018 fick bristerna i den operativa förmågan stor uppmärksamhet i media. Det behövs förbättringar på andra sätt också och där ser BRF att ex.vis arbetsmiljön behöver omhändertas på ett mycket trovärdigare sätt. På flera håll så finns det idag stora brister, något som BRF kommer att uppmärksamma framöver.

Avtalskommittén kommer framöver att hålla alla medlemmar informerade om vad som händer runt avtalet genom de kanaler som förbundet använder (SFF, nyhetsbrev, hemsida, FB). Vi brandmän behöver ena oss. Slut upp med dina kollegor och genom att bli medlem i BRF så stöttar du dels dina kollegor men du ger även avtalskommittén större tyngd genom att vi blir fler medlemmar i BRF. Vill ni ha besök på er brandstation? Hör av er till avtalskommittén så kommer vi ut och träffar er och pratar om läget som råder i landet. Här är adressen: avtalskommitte@brandfacket.se .

Tveka inte att höra av dig, vi kommer gärna ut och träffar er!