Under alla mina år som skribent i Facebookgruppen Deltidsbrandmännen, så har det lagts ner stationer ute i landet. Det läggs ner till stor del pga rekryteringen inte fungerar tillfredställande, vilket är enkelt att förstå för finns inga brandmän behövs ingen brandstation – eldsjälens låga släcks.

Om vi nu leker med tanken att det är en station som är illa ute pga rekryteringen. Men samtidigt finns det ett visst antal eldsjälar kvar som kämpar med att få ihop beredskapen på stationen i den lilla orten.

Då finns det fortfarande underlag för att hålla beredskapen men kanske på annorlunda vis. Vad är priset för ett människoliv och kan man överhuvudtaget sätta ett sådant pris? Enligt mig är svaret självklart nej!. Men vissa kommuner/räddningschefer har möjligheten att sätta en tid på hur snabbt en medmänniska ska få rimlig hjälp i en nödsituation.

På den lilla orten där det är svårt att rekrytera deltisdbrandmän har det tagit 5-8 minuter innan en medmänniska får hjälp, oftast snabbare. Men när någon lägger ner stationen så blir den tiden 10-16 min, i bästa fall, innan en medmänniska får hjälp eller ens att en räddningstyrka är på väg. I Västerbotten kan det ta 30-45 minuter med nuvarande station och läggs den ned hamnar vi på långt över en timme.

En deltidsstyrka ger stor chans att rädda liv

Ett bevittnat hjärtstopp i byn, där den enda offentliga hjärtstartare finns i lanthandeln med öppettider 7-18, så är hjälpen behövlig inom 4-6 minuter för att den drabbade inte ska få bestående men eller dödlig utgång. Alltså med en deltidsstyrka i byn kan det finnas stora chanser att rädda liv. Ni som förlitar er på SMS-livräddare kan ju återkomma när denna tjänst är till för alla i landet.

Åter tillbaka till eldsjälarna som fortfarande har lågan tänd för räddningstjänsten och för att hjälpa 3:e man, djur, miljö och egendom. Varför ska deras låga släckas? Finns det alternativa lösningar som inte kostar en månadshyra av en nergången deltidsstation. Kan man sätta två SIB-bilar i byn där man bygger upp ett beredskapssystem för de som verkligen vill fortsätta och har möjlighet att verka i byn. Två bilar som snabbt kan ta sig till platsen där en händelse sker, frysa olyckstillfället och i några fall faktiskt rädda liv.  Vad kan två man göra innan styrkan från närliggande större ort hinner komma fram, svaret är ganska mycket, att frysa en olycka eller begränsa och kanske totalrädda är värt mer för de eldsjälar som brinner för räddningstjänsten är den dåliga rekryteringen som finns i området.
Finns det kommuner som går emot strömmen, finns det ställen i Sverige som har just denna lösningen som jag spekulerar i? I så fall, maila mig gärna om det!

Jimmy Geller
Fler texter av Jimmy här
Facebookgruppen ”Deltidsbrandmannen” här

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here